Yhteiset tilat

Tilojen ja alueiden suunnittelua osallistavin taidelähtöisin menetelmin.

Yhteiset tilat -paketti tarjosi asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Kuntien kanssa yhteistyössä tehtävien taidelähtöisten projektien myötä myös tukea tarvitsevat ryhmät pääsivät aidosti osalliseksi kehittämistyöhön. Osallisuudella pyrittiin ehkäisemään yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta tarjoten yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyttä.

Työskentelyä ohjasivat vierailevat projektitaiteilijat hyvinvointialan ammattilaisten tuella. Toiminnan tavoitteena oli osoittaa taiteen hyödyt kunnissa ja juurruttaa taidetoiminta kuntien pysyviksi toiminnoiksi. Kuntalähtöisyydellä pyrittiin turvaamaan projekteille rahoitusta myös jatkossa.

Toimet ja tulokset