Omat polut

Taidekummitoiminnan kehittäminen ja mallintaminen sote- ja hyvinvointialan tueksi.

Omat polut -työpaketin tavoitteena oli vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, jotta he voisivat edetä omilla työelämäpoluillaan. Tässä keskeisinä toimijoina olivat taiteen alan ammattilaiset, taidekummit. He työskentelivät rinnakkain hyvinvointialan työntekijöiden, lähdekummien, kanssa.

Taidekummit suunnittelivat ja ohjasivat voimauttavaa taidetoimintaa, jonka avulla asiakkaat saattoivat kohdata ja käsitellä itseensä vaikuttavia asioita toisin silmin. Lähdekummit fasilitoivat taidekummien toimintaa, ja poimivat työympäristöönsä sopivia tapoja ja menetelmiä taidetoiminnan jatkamiseksi omassa työssään.

Toimet ja tulokset