Taidekeskus KulttuuriKauppila

Taidekeskus KulttuuriKauppila kehittää ja tuottaa korkeatasoista kansainvälistä ammattitaidetta Pohjois-Suomessa sekä kansainvälistää alueen taide- ja kulttuurikenttää.

KulttuuriKauppilan keskeisiä toimintoja ovat kansainvälinen residenssitoiminta, Art Ii Biennaalin tuottaminen, ympäristötaidepuiston ylläpitäminen, taiteilijoiden osaamisen kehittäminen ja verkostojen rakentaminen sekä Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen järjestelmän tuottaminen. Osallistumalla käytännön kulttuuripolitiikkaan KulttuuriKauppila uskoo luovuuteen hyvinvoivan yksilön ja elinvoimaisen paikkakunnan voimavarana.

Kansainvälinen residenssitoiminta

KulttuuriKauppilan residenssitoiminta tuo kansainväistä taidetta Iin kyläyhteisöön. Residenssiohjelmat tarjoavat taiteilijalle verkostoja sekä tilaa ja rauhaa taiteelliseen työhön.

Ympäristötaidepuisto

Tule tutustumaan Iin ympäristötaidepuistoon, joka on suosittu kuntalaisten ja matkailijoiden virkistysalue upeassa jokimaisemassa Iin sydämessä.