Jaetut opit

Lähdekummien verkostotyön kehittäminen sekä tulosten levittäminen ja juurruttaminen osaksi kohderyhmien arkea.

Jaetut opit -työpaketissa kehitettiin verkostoja, työtapoja ja ammatinkuvia, jotta taidelähtöinen hyvinvointityö juurtuisi pysyväksi osaksi asiakkaiden palvelupolkuja. Menetelminä käytettiin työpajoja, seminaareja sekä työparitoimintaa, joilla pyrittiin kehittämään ammattilaiskohderyhmien toimintaa. Jaetut opit -paketti tarjosi myös mahdollisuuden erilaisille kokeiluille muun muassa palvelumuotoilua hyödyntäen.

Hankkeessa järjestettiin jokaiselle kunnalle oma palvelumuotoilutyöpajansa, joiden tavoitteena oli levittää ja juurruttaa taide
osaksi kuntien toimintaa yli toimialojen. Työpajojen tulokset koottiin sarjakuvalla. Kuvitus Höyry.

Hankkeessa tuotettuja julkaisuja

Projektipäällikkö Heidi Jäärnin ja taidekummien Tuomo Kangasmaan, Sanna-Maija Karjalaisen ja Heidi Rannan julkaisu paikkariippumattomasta taidekummitoiminnasta (05/2021).

Julkaisu on ladattavissa TÄSTÄ

Projektipäällikkö Heidi Jäärnin artikkeli taidekummitoiminnasta Taidetutka-lehdessä (11.06.2021). Lehti nostaa esiin taiteen ja kulttuurin uusia rajapintoja, esittelee kiinnostavia toimijoita, tekoja ja ilmiöitä.

Artikkeli on luettavissa täälTÄ