Avoin portfoliohaku julkisen taideteoksen toteuttamiseksi Iin torille

Iin torille toteutettavan julkisen taiteen teoksen tekijää haetaan avoimella portfoliohaulla, jota seuraa rinnakkainen luonnoshaku. Haku on avoinna 14.3. saakka.

Iin kunta on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva kulttuurihistoriallisesti tunnettu pitäjä, joka levittäytyy laajalle alalle majesteettisen Iijoen laaksossa. Noin 10 000 asukkaan Ii sijaitsee Oulun kaupungin pohjoispuolella Perämeren rannalla. Tätä nykyä Ii on kerännyt mainetta kunnianhimoisilla ilmastotavoitteillaan ja toimillaan kestävän kehityksen saralla. Ii on tunnettu myös taidepitäjänä ja kunnassa sijaitsee ainutlaatuinen ympäristötaidepuisto.

Iin tori on käyntikorttialue, jonka matkailijat näkevät ensimmäisenä kuntaan saapuessaan. Kuntakeskustan palvelut keskittyvät torin ympäristöön, ja alue on siten myös kuntalaisten päivittäisessä käytössä. Torialue näkyy ohikulkevalle nelostielle, jonka kautta Iin ohittaa päivittäin kymmenentuhatta liikenteen käyttäjää.

Taideohjelmassa hahmotellun suunnitelman mukaisesti Iin torille hankitaan vuosina 2021-2023 julkinen taideteos. Teoshankinta on osa keskustaajaman kehittämistä ja torin uudistamista, josta on päätetty valtuustotasolla vuonna 2020. Hankintaa varten on koottu julkisen taiteen ohjausryhmä, jossa on Iin kunnan toimialojen edustajien ja luottamushenkilöiden lisäksi taiteen asiantuntijoita.

Haku

Julkisen taideteoksen haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään. Portfolioiden perusteella valitaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen enintään 4 taiteilijaa tai työryhmää.

Kaikille rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituille taiteilijoille maksetaan yhtäläinen luonnospalkkio (3000€ + alv) ja luonnosten perustella tehdään päätös tilattavasta teoksesta. Toteuttavan teoksen kokonaisbudjetti on 60.000 €. Teoksen hankintaan on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta.

Portfoliohaku on avoinna 21.2.2022 – 14.3.2022. Portfoliohaku päättyy maanantaina 14. maaliskuuta klo 16.00.

Portfolioaineistot jätetään sähköisen ArtCurator-palvelun välityksellä osoitteessa iinkunta.artcurator.io Tutustu hakuohjeisiin täällä.

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti. Eduksi katsotaan ympäristötietoinen asenne, kokemus osallistavista menetelmistä sekä pohjoisen maiseman tuntemus.

Taiteilijavalinta

Taiteilijavalinnat rinnakkaiseen luonnostilaukseen etenevistä taiteilijoista tehdään portfolio­haun mukaisesti taiteilijoiden aiemman tuotannon ja lähetetyn saatteen pohjalta. Valinnoissa kiinnitetään huomiota taiteilijoiden ammattitaitoon sekä innovatii­visiin ja Iin torille soveltuviin lähestymis- ja toteutustapoihin. Lisäksi painotetaan kestävän kehityksen periaatteiden soveltamista ja kokemusta osallistavien taidemenetelmien käytöstä.

Puutteelliset, luonnosehdotuksen sisältävät tai myöhässä saapuneet portfoliot jätetään käsittelemättä.

Portfoliohaun taiteilijavalintaan osallistuu taidetyöryhmä, joka koostuu seuraavista henkilöistä:

Minna Halonen, kirjastonjohtaja; Iin kirjasto

Jetta Huttunen, vastaava tuottaja; Taidekeskus KulttuuriKauppila (sihteeri)

Jari-Jukka Jokela, Ii-Instituutti lautakunnan varapuheenjohtaja

Sanna Koivisto, taiteilija

Leevi Lehtinen, läänintaiteilija; Taike

Antti Tenetz, taiteilija

Elina Vieru, kuraattori; Oulun Taidemuseo

Jos portfoliohaussa ei löydy hankkeen kriteerit täyttävää taiteilijaa, kunnalla on oikeus tehdä suoratilaus haluamaltaan taiteilijalta.

Lisätietoja

Järjestäjän yhteystiedot:

Taidekeskus KulttuuriKauppila / Iin kunta

Kauppilantie 15, 91100 Ii.

Vastaava tuottaja Jetta Huttunen

p. 050 395 0313

jetta.huttunen@ii.fi