Julkinen taide

Taidekeskus KulttuuriKauppila toimii julkisen taiteen asiantuntijana Iissä – julkisen taiteen projektien toteuttaminen ja elinympäristön kehittäminen taiteen keinoin ja taidelähtöisillä menetelmillä on yksi taidekeskuksen toiminnan kärkiä.

Taide voi olla fyysisten teosten lisäksi toimintaa kuten esimerkiksi performansseja, työpajoja, keskustelutilaisuuksia tai muuta osallistavia aktiviteetteja. Lisäksi Taidekeskus KulttuuriKauppila edistää aktiivisesti prosenttiperiaatteen käyttöönottoa Iissä. Taide kohottaa asuinympäristön viihtyvyyttä ja edistää hyvinvointia – sen on todettu lisäävän sosiaalista kanssakäymistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja asukkaiden koettua onnellisuuden tilaa. Taiteen avulla voidaan keskustella, herättää kysymyksiä, unelmoida, kritisoida ja yllättää. Taide vakuuttaa ja vaikuttaa!