Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke tarjosi tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa oleville henkilöille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja saada voimauttavia kokemuksia taiteen keinoin.

Hanke oli jatkoa Taiteesta voimaa arkeen -hankkeelle. Sen tavoitteena oli juurruttaa taidelähtöisiä menetelmiä osaksi kuntien hyvinvointipalveluja, ja olla tärkeässä roolissa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden palvelupoluilla. Toiminnan keskiössä olivat Taidekummit, Lähdekummit ja Projektitaiteilijat.

Hankkeen toimenpiteiden kohderyhminä olivat mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalista kuntoutusta tarvitsevat työikäiset, maahanmuuttajat, kehitysvammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Tulosten kohderyhminä puolestaan toimivat hyvinvointi- ja taidealan ammattilaiset sekä kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen loppujulkaisu, Lähde! -manuaali on ladattavissa TÄSTÄ

Hankkeessa kehitettiin kolmea työpakettia

Lisätietoja hankkeesta antaa

Sanna Juutinen
Projektipäällikkö
Jetta Huttunen
Vastaava tuottaja