Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke tarjoaa tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa oleville henkilöille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja saada voimauttavia kokemuksia taiteen keinoin.

Hanke on jatkoa Taiteesta voimaa arkeen -hankkeelle. Sen tavoitteena on juurruttaa taidelähtöisiä menetelmiä osaksi kuntien hyvinvointipalveluja, ja olla tärkeässä roolissa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden palvelupoluilla. Toiminnan keskiössä ovat Taidekummit, Lähdekummit ja Projektitaiteilijat.

Hankkeen toimenpiteiden kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalista kuntoutusta tarvitsevat työikäiset, maahanmuuttajat, kehitysvammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Hankkeen tulosten kohderyhmiä puolestaan ovat ammattilaiset hyvinvointi- ja taidealalta sekä kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeessa kehitetään kolmea työpakettia

Yhteystiedot

Sanna Juutinen
Projektipäällikkö
Maija Suomela
Projektiassistentti
Elina Stoor
Asiantuntijakoordinaattori
Heidi Ranta
Taideasiantuntija