Taiteesta osallisuutta 2020-2023

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke (2020–2023) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi.

Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat työikäiset (16–64-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, maahanmuuttajat ja vammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16–29-vuotiaat). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat osallisuutta ja kulttuurista hyvinvointia edistävät ammattilaiset sosiaali- ja terveyspalveluista, kuntasektorilta, taidealalta sekä kolmannelta sektorilta.

Hanke sisältää kolme temaattista, taidelähtöisiin menetelmiin perustuvaa työpakettia:

1)Omat polut, 2) Yhteiset tilat ja 3) Jaetut opit.

Työpaketit suunnataan kohderyhmille, joiden osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumiseen kaivataan uusia, esteettömiä toimintatapoja tai jotka ovat keskeisiä uusien toimintatapojen juurruttamisessa.

Omat polut työpaketti tarjoaa yksilöllistä tukea oman ilmaisuvoiman kehittämiseen muun muassa itsetunnon ja osaamisen tunnistamisen edistämiseksi. Yhteiset tilat työpaketissa kehitetään osallisuuden menetelmiä tuomalla osallistujat vaikuttamaan taiteen keinoin kunnan yhteisiin, tärkeisiin tavoitteisiin. Jaetut opit kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja testata uusia, monialaisia ja/tai resurssiviisaita työtapoja ja verkostoja hankkeen asiakaskohderyhmien osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin tukemiseksi.

Toiminta-alueena toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja jäsenkunnat (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala).  Oulunkaaren kuntayhtymän vastaa toiminnan soveltuvuudesta sote- ja hyvinvointipalveluihin ja tarjoaa tähän laajaa osaamistaan. Osatoteuttaja Iin kunta puolestaan vastaa taiteellisesta osaamisesta Taidekeskus KulttuuriKauppilan kautta.

Yhteystiedot

Sanna Juutinen
Projektipäällikkö
Maija Suomela
Projektiassistentti
Elina Stoor
Asiantuntijakoordinaattori

Oulunkaaren osaajapankki

Yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkuntien ja muiden kehityshankkeiden kanssa toteutettavan haun kautta kartoitetaan alueella toimivia taiteilijoita tai muita luovan alan ammattilaisia, joilla on osaamista erilaisiin taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin.

Kohtaamisen taidetta

Verkkojulkaisu kokoaa yhteen Taidekummien ajatuksia paikkariippumattomasta taidetyöskentelystä, jota on pilotoitu hankkeessa vuosien 2020 ja 2021 aikana.