Ensimmäisessä Lähde! -hankkeessa kokeiltiin uudenlaisia toimintamalleja taiteen hyödyntämisessä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen taidelähtöiset pilotit toteutettiin Oulunkaaren Kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköissä.

Taidelähtöisten kokeilujen tavoitteena oli kehittää ennaltaehkäiseviä, varhaisen tuen taidepalveluita sekä edistää yksiköiden asiakkaiden hyvinvointia taiteen keinoin. Hankkeella haluttiin tukea asiakkaiden edistymistä omilla poluillaan, kuten hakeutumista opiskelemaan tai siirtymistä työelämään.

Hankkeessa työskenteli kaiken kaikkiaan 15 kotimaista taiteilijaa tai muotoilijaa sekä 8 kansainvälistä taiteilijaa. Taiteilijat työskentelivät yhdessä sote-ammattilaisten kanssa. Hankkeen aikana toteutettiin 30 erilaista taideprojektia. Mukana toiminnassa oli kolmen vuoden aikana yhteensä 163 osallistujaa.

Tutustu hankkeen työpaketteihin – Esitekortit Aihiomo / Ulla Autio (kuvitukset työpajoissa syntyneiden materiaalien pohjalta)

Hanke muodostui kolmesta työpaketista