Lähde! -hankkeet

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteisten ESR-rahoitteisten hankkeiden tavoitteena oli syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen keinoin. Oulunkaaren kuntayhtymän muodostivat Iin, Simon, Utajärven ja Vaalan kunnat sekä Pudasjärven kaupunki.

Taiteesta osallisuutta 2020–2023

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke tarjoaa tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa oleville henkilöille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, ja saada voimauttavia kokemuksia taiteen keinoin.

Taiteesta voimaa arkeen 2017–2020

Ensimmäisessä Lähde! -hankkeessa kokeiltiin uudenlaisia toimintamalleja taiteen hyödyntämisessä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen taidelähtöiset pilotit toteutettiin Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköissä.