Lähde! -hankkeet

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteisten ESR-rahoitteisten hankkeiden tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Taiteesta osallisuutta 2020–2023

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi.

Taiteesta voimaa arkeen 2017–2020

Onnistumisen iloa, osallisuuden kokemuksia sekä tukea hyvinvointiin ja mielekkääseen elämään – Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeessa luotiin toimintamalleja, jotka tukevat taiteen hyvinvointia edistävää käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa!