Hankkeet

Hanketoiminta on tärkeä osa Taidekeskus KulttuuriKauppilan toimintaa. KulttuuriKauppila toteuttaa omia projekteja ja osallistuu aktiivisesti yhteistyöprojekteihin sekä hakee yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa merkittäviä hankerahoituksia toiminnan laajuuden ja monipuolisuuden takaamiseksi.