Turvallisuusvarotoimet - KulttuuriKauppilan taiteilijaresidenssiohjelmat 2021

Matkustus- ja turvallisuusohjeistukset päivittyvät Suomessa ja maailmalla säännöllisesti. Mahdollistaaksemme kaikkien taiteilijoiden residenssijaksot, olemme laatineet viranomaistahojen ohjeistusten pohjalta residenssitoiminnalle turvallisuusohjeistuksen.

Turvallisuusohje ohjaa residenssitoimintaa vuonna 2021. Hakemalla residenssijaksolle taiteilijat sitoutuvat noudattamaan asetettuja ohjeita, jotka päivittyvät tilanteen mukaan. Tilannekohtaiset ohjeistukset tullaan päivittämään tälle sivulle.

  • Kaikkien taiteilijoiden tulee aloittaa residenssijakso Iissä omaehtoisella karanteenilla. Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa sitä, että vieraat eivät esimerkiksi käy kaupassa, käytä julkista liikennettä, tapaa paikallisia tai osallistu tapahtumiin. Työskentely residensissä ja liikkuminen ulkona on kuitenkin sallittua, kunhan turvavälejä pidetään myös ulkotiloissa. Omaehtoinen karanteeniaika koskee kaikkia vieraita, myös muualta Suomesta saapuvia taiteilijoita, jos toinen residenssitaiteilija saapuu ulkomailta. KulttuuriKauppilan henkilökunta auttaa vieraita omaehtoisen karanteenin aikana mm. tarvittaessa käymällä heidän puolestaan kaupassa ja neuvomalla saatavilla olevien palveluiden käytössä.
  • Kaikki taiteilijat saapuvat residenssiin sovittuna päivänä kuukauden alussa, ja kaikki residenssijaksot kestävät täyden kuukauden. Taiteilijoiden oletetaan saapuvan samana päivänä, jotta omaehtoinen karanteeniaika toteutuu tarkoituksenmukaisesti. Kaikki residenssijaksot alkavat kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, ja kestävät minimissään yhden kuukauden. Residenssijaksot aikataulutetaan siten, että omaehtoinen karanteeniaika on otettu huomioon.
  • Taiteilijoiden tulee osoittaa voimassaoleva matka- ja terveysvakuutus. EU-kansalaisille Eurooppalainen sairaanhoitokortti on riittävä vakuutus.
  • Residenssitilan puhtaanapitoon residenssijaksojen välissä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Residenssitila siivotaan perusteellisesti jokaisen residenssijakson jälkeen. Taiteilijat vastaavat residenssitilan siivouksesta residenssijaksonsa aikana, ja KulttuuriKauppila tarjoaa puhtaanapitoon tarvittavat välineet.

Lisätietoja matkustusrajoituksista: Rajavartiolaitos, THL