Sosiaalisen taiteen residenssi – KK AiC

Sosiaalisen taiteen residenssi tuo taiteilijoita työskentelemään ryhmien ja yhteisöjen parissa tiiviiden työskentelyjaksojen kautta. Syvällinen tutustuminen mahdollistaa taiteilijan osaamisen monipuolisen hyödyntämisen niin arjen mielekkyyden, hyvinvoinnin kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmista.

Residenssitaiteilija työskentelee tietyn tai tiettyjen sosiaali- ja terveysalan yksiköiden yhteydessä noin kahden kuukauden residenssijaksolla, johon kuuluu tutustumista toimintaan, taiteellista työskentelyä ja sote-henkilöstön perehdyttämistä taidetoimintaan. Erityisen tärkeää on, että residenssitoiminta laajenee myös sote-yksikön seinien ulkopuolelle koskettaen yhteisöä laajemminkin! Haku sosiaalisen taiteen residenssiohjelmaan (KK AiC – Artist in Community) tapahtuu rinnakkain KulttuuriKauppilan vakiintuneen residenssiohjelman (KK AiR – Artist in Resicence)

kanssa ja hyödyntää KulttuuriKauppilan asiantuntemusta taiteilijoiden valinnassa. Lähde! –hankkeessa kehitetään vuosina 2017-2020 Iihin juurrutettavaa, pysyvää toimintamallia (KK AiC) sekä Pudasjärvellä ja Utajärvellä testattavaa, ketterästi toteutettavaa pop-up residenssitoimintaa.