Tilan kasvot

Miia Kettunen työskenteli sosiaalisen taiteen residenssijaksolla Pudasjärvellä Ruskapirtin kotipalveluiden ja Osviitan kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaiden kanssa.

Työskentelyn tavoitteena oli luoda kaupunkiympäristöön ja julkisiin tiloihin Tilan kasvot -teoskokonaisuus, jonka yksittäiset teokset syntyvät asustuksellista ja puvustuksellista ajattelua hyödyntäen esine- ja asustetaiteen keinoin. Osallistujat valitsivat teosten sijoituspaikoiksi omaan arkeensa kuuluvia tiloja. Mummohahmoinen teos Hilma tervehtii värikkäällä olemuksellaan Pudasjärven kirjaston kävijöitä, ja Virkistysuimala Puikkarin kasvot Pudiksen monoliitit kuvastavat uimisen aikaansaamia tunteita.

Kuvat: Miia Kettunen

Projektin taiteilija

Miia Kettunen
Miia Kettunen omaa monipuolisen kokemuksen erilaisissa taiteen projekteissa työskentelystä pukusuunnittelijana ja viime vuosina eri yhteisöjen kanssa työskentelevänä visuaalisena taiteilijana. Hänen tavalleen työskennellä on ominaista selkeät ja ennakkoluulottomat, erilaisiin toimintaympäristöihin sitoutuvat ja niiden yhteisöjä taiteelliseen prosessiin sulauttavat projektisuunnitelmat. Työn visuaalinen muoto syntyy usein ihmisten ja erilaisten toimijoiden kanssa käytävälle vuorovaikutukselle pohjautuen sekä tilojen ja paikkojen aistimisen kautta.   Hänen viimeisimpiä yhteisötaiteellisella otteellaan toteutettuja töitään ovat residenssijaksolla Hyltessä (SE) valmistunut Skogens dans -reliefi, jonka tekemiseen osallistuivat paikalliset taidekoululaiset sekä
matkailijoille ja paikallisille suunnattu Meet -taideperustaisen palvelun pilotti, jossa hän loi abstraktin muodon ja valokuvan rinnakkaisuuteen perustuvan ja paikallisuuden teemaa tutkivan visuaalisen kokemuksen palveluidean. Kuva: Anne Niskanen

Tutustu myös

Näytä kaikki