Inner Mirror

Butoh on ilmaisuvoimaista tanssia, joka etsii sitä, mikä on syvällä sisimmässämme, sosiaalisten normien takana, löytääkseen totuuden uusia ilmenemismuotoja.

Sosiaalisen taiteen residenssiohjelmaan (KK AIC) kuuluvan residenssijaksonsa aikana amerikkalainen butoh-tanssija Min Yoon valmisti teoksen Inner Mirror. Hän kutsui mukaan mielenterveyskuntoutujia ja muita paikallisia osallistujia tarkastelemaan omaa identiteettiään sekä sitä, millaisia tulkintoja muut meistä tekevät. Haastattelujen, reflektion ja kehollisten harjoitusten avulla etsittiin uusia ilmaisun tapoja. Inner Mirror, sisäinen peili, kuvastaa eteerisiä ja alitajuisia maisemia yksilöistä itsestään. Yoon toivoo luovansa tilaa kokonaisemmille identiteeteille tarjoamalla näyttämön sille, miten kukin haluaa tulla ymmärretyksi, koetuksi ja nähdyksi omine haasteineen, jotta löytäisimme uusia tapoja suhtautua toinen toisiimme.

Min Yoon tutustui KulttuuriKauppilan residenssijaksollaan iiläisten tapaan tarkastella omia identiteettejään. Esitys Inner Mirror on kooste näistä haastattelujen ja kehollisten harjoitusten kautta jaetusta tarinoista. Erityisesti esitys tuo esiin Esa Pakasen tarinan raitistumisesta. Esiintymisellään Esa haluaa osoittaa, että hän pystyy hyväksymään tarinansa valoisat ja pimeät puolet sekä toivoo, että hänen esimerkkinsä auttaa muitakin olemaan oma itsensä ilman alkoholia.

Kuvat: Inka Hyvönen

Artist

Min Yoon
Käsitetaiteilija ja butoh-tanssija Min Yoon tutkii taiteen, butoh- tanssin ja filosofian kautta syvempiä intuitiivisia tapoja, joilla asetamme itsemme osaksi maailmaa, sekä sitä, millaisia havaintoja näiden keinojen kautta kumpuaa. Hänen teostensa teemoja ovat tunne yhteyden jakamisesta ja läsnäolo sosiaalis-poliittisten jakaumien välillä. Butoh on ilmaisuvoimaista tanssia, joka etsii sitä, mikä on syvällä sisimmässämme, sosiaalisten normien takana, löytääkseen totuuden uusia ilmenemismuotoja. Berkeleyn yliopiston opintojensa lisäksi Min on opiskellut butoh-tanssia Italiassa Jinen Butoh -opistossa Atsushi Takenouchin ohjauksessa sekä Yhdysvalloissa eri butoh-mestareiden ohjauksessa. Kuva: Inka Hyvönen

Tutustu myös

Näytä kaikki