Arjen aines

Tuomo Kangasmaa on oululainen kuva- ja mediataiteilija, joka on kiinnostunut performanssin, dokumentin ja elokuvailmaisun yhdistämisestä.

KulttuuriKauppila Artist-in-Community -residenssijaksollaan Utajärvellä Kangasmaa työskenteli Oulunkaaren asiakkaista muodostuvien ryhmien kanssa taiteellisen ympäristötutkimuksen parissa. Residenssityöskentelynsä kautta Kangasmaa pyrkii korostamaan henkilökohtaisen kokemuksen merkitystä luoden sijaa moniaistiselle ympäristön kokemiselle.

Arjen aines -näyttely dokumentoi kuvataiteilija Tuomo Kangasmaan residenssityöskentelyä Utajärven päivätoimintakeskuksissa keväällä 2019. Näyttelyssä Utajärven kirjaston Sofian kammarissa on esillä Utajärven päivätoimintakeskusten asiakkaiden ja Tuomo Kangasmaan tuottamaa kuva- ja videomateriaalia sekä esineistöä.

Kuvat: Merja Männikkö, Tuomo Kangasmaa

Projektin taiteilijat

Tuomo Kangasmaa
Tuomo Kangasmaa on video- ja mediataiteilija, joka on opiskellut myös kokeilevaa tanssia ja teatteria. Hän on kiinnostunut performanssin, dokumentin ja perinteisen elokuvailmaisun yhdistelmistä ja käyttää teoksissaan hyväksi useita eri kuvataiteellisia esittämistapoja. Taiteellisen työskentelyn ohella Tuomo osallistuu näyttelyihin ja tekee erityyppisiä taideprojekteja mm. laajan kirjon monitaiteellista työpajatoimintaa.

Tutustu myös

Näytä kaikki