Sosiaalisen taiteen residenssitoiminta

Sosiaalisen taiteen residenssi tuo taiteilijoita työskentelemään ryhmien ja yhteisöjen parissa tiiviiden työskentelyjaksojen kautta. Syvällinen tutustuminen mahdollistaa taiteilijan osaamisen monipuolisen hyödyntämisen niin arjen mielekkyyden, hyvinvoinnin kuin yhteisöllisyydenkin näkökulmista.

Lähde! sosiaalisen taiteen residenssitoiminnassa taiteilijan prosessilähtöinen työskentely tulee osaksi yhteisön arkea. Yhteisön jäsenet ovat toiminnan keskiössä. Taiteilijat voivat olla joko kotimaisia tai kansainvälisiä.

Residenssitaiteilija työskentelee tietyn tai tiettyjen sosiaali- ja terveysalan yksiköiden yhteydessä residenssijaksolla, johon kuuluu tutustumista toimintaan, taiteellista työskentelyä ja sote-henkilöstön perehdyttämistä taidetoimintaan. Erityisen tärkeää on, että residenssitoiminta laajenee myös sote-yksikön seinien ulkopuolelle koskettaen yhteisöä laajemminkin!

Taiteilija elää arkea yhteisön asuin- tai työympäristössä joko lyhyt- tai pitkäkestoiseti. Taitelija toteuttaa esteetöntä ja osallistavaa taiteellista toimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa pysyvänä tai pop-up -toimintana.

> Onnistumisen kokemukset
> Yhteinen huumori
> Luottamuksen ilmapiiri
> Laadukkaat taiteelliset prosessit

Toimet ja tulokset