Hyvinvoinnin tilat

Aistielämyksiä, yhteisiä kokemuksia, tutkimisen riemua – Lähde! -puistot kutsuvat taiteen ja luonnon pariin!

Lähde! -tilakonsepti sisältää hyvinvointia tukevan ja taidetta tarjoavan fyysisen ympäristön sekä toiminnallisen sisällön suunnitelman, pilotoinnin ja jalkauttamisen suuntaviivat. Konseptointityötä toteutetaan monialaisena taiteen, soten ja kunnan yhteistyönä. Suunniteltavat tilat voivat olla julkisia ulko- ja sisätiloja kuten puistoja tai auloja.

Osallistavien, taiteellisten menetelmien avulla mm. mielenterveys-kuntoutujilta, kehitysvammaisilta ja vanhuksilta kerätyt ideat hyvinvointia tukevasta ympäristöstä ovat Lähde! -puistokonseptin keskeisiä elementtejä. Ensimmäinen Lähde! -puisto on rakentunut Iin Suvantolaan, terveysaseman takaiselle joenranta-alueelle.

Tilakonseptin vaiheittainen ja osallistava prosessi:

1)  Alkuideoiden, toiveiden ja huomioiden tiedonkeruu.

2)  Ryhmän ja yksillöllisten vahvuuksien tunnistaminen.

3)  Yhteisten teosten tai rakenteiden osallistava suunnittelu ja toteutus yhdessä taiteilijan kanssa.

4 ) Vuosikellon toteuttaminen.

> Yhdenvertaisen osallisuuden vahvistuminen
> Me-hengen syntyminen
> Arvostava suhtautuminen yhteisiä tiloja kohtaan

Toimet ja tulokset