Lähde! Taiteesta voimaa arkeen 2017–2020 (ESR)

Onnistumisen iloa, osallisuuden kokemuksia sekä tukea hyvinvointiin ja mielekkääseen elämään – Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeessa luotiin toimintamalleja, jotka tukevat taiteen hyvinvointia edistävää käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Lähde! –hanke lisäsi taiteen saavutettavuutta ja käyttöä Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- terveyspalveluiden asiakkaiden ja välillisesti työntekijöiden ja kuntalaisten keskuudessa. Taidelähtöisten toimintamallien avulla vahvistettiin ennaltaehkäiseviä varhaisen tuen palveluita, edistettiin asiakkaiden laaja-alaista hyvinvointia ja tarjottiin sellaista lisätukea, joka mahdollisti opiskelemaan tai työelämään siirtymisen.

Jo hankkeen alkuvaiheessa taidetoiminta tuotiin vahvasti osaksi asiakkaiden arkea. Näin madallettiin kynnystä osallistua taidepajoihin. Hankkeessa työskenteli kaiken kaikkiaan 15 kotimaista taiteilijaa tai muotoilijaa sekä kahdeksan kansainvälistä taiteilijaa. Yhteensä 23 taiteilijaa toimi yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa. Hankkeen aikana toteutettiin 30 erilaista taideprojektia kolmen taidelähtöisen toimintamallin yhteydessä. Mukana toiminnassa oli kolmen vuoden aikana yhteensä 163 osallistujaa.

Lähde! –Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen toiminta-aluetta oli vuosina 2017 – 2020 Oulunkaaren kuntayhtymän kunnat Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Oulunkaaren kuntayhtymä toimi hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana. Hankkeen osatoteuttaja oli Iin kunnan Taidekeskus KulttuuriKauppila.

Lue lisää