Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA) 2020-2022

Pohjois-Pohjanmaalla alkaa ainutlaatuinen hanke, jossa luodaan uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalle.  Hankkeessa luodaan Pohjois-Pohjanmaalle kansainvälisen residenssitoiminnan arktinen keskittymä. 

Kansainvälinen residenssien innovaatioverkosto Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA) -hankkeessa maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat kootaan yhteen ja käynnistetään sektori- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeessa kartoitetaan residenssitoiminnan strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa mm. matkailussa, taiteilijoiden työllistämisessä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa.

Hankkeessa on vahva kansainvälinen ulottuvuus ja sen pitkän tähtäimen tavoitteena on avata maailmanlaajuisen taiteilijaresidenssien yhteistyöjärjestön ResArtisin arktinen toimisto Iin kuntaan ja siten avata kansainvälisille taidetoimijoille portti pohjoiseen. Arktinen toimisto edistää myös merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan residenssien kansainvälistä toimintaa ja nostaa ne globaalin näkyvyyden ja yhteistyön piiriin.

Toiminnan kehittäminen perustuu maaseutumaisen ympäristön vetovoimalle ja luovien alojen potentiaalin kasvattamiselle Pohjois-Pohjanmaalla. Innovaatioverkoston tavoitteena on saada aikaan pysyviä toimintakenttää tukevia rakenteita alueella ja lisätä toimijoiden osaamista kansainvälisellä taidekentällä. KRIPA -hanke perustuu aiemmin laadittuun Pohjois-Pohjanmaan taiteilijaresidenssien kehittämissuunnitelmaan, jossa olivat mukana lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja joka toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota globaalin tilanteen kehittymiseen ja ekologisuuden näkökohtiin ja sen kansainvälistä ulottuvuutta rakennetaan kestävällä tavalla.

Hanketta rahoittaa ELY-keskusEU:n Maaseuturahasto ja se liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Hankkeen toteuttajia ovat Iin kunta, Raahen kaupunki sekä Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, vastaava kulttuurituottaja
Jetta Huttunen
Puh. +358503950313
Email: jetta.huttunen@ii.fi