Zeynep Kaynar (TUR) 3/22 

Zeynep Kaynar yhdistää työskentelyssään muun muassa valokuvausta, maalausta, piirroksia ja installaatioita.

Zeynep Kaynar on turkkilainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Tampereella. Hänen monialainen taiteellinen työnsä keskittyy usein ihmisen ja kaupungin sekä ihmisen ja luonnon välisiin suhteisiin, ja työskentelyssään hän hyödyntää muun muassa valokuvausta, maalausta, piirroksia ja installaatioita.

Kaynar on valmistunut taiteen maisteriksi Sabancin yliopistosta Istanbulista. Vuonna 2020 hän muutti Suomeen opiskellakseen elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutusohjelmassa Tampereen yliopistossa. Hänen töitään on nähty näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, ja hänen seuraava yksityisnäyttelynsä avautuu Galleria Uudessa Kipinässä Lahdessa maaliskuun lopulla.

Taiteellisen työnsä lisäksi Kaynar on työskennellyt moninaisissa tehtävissä taiteen, kulttuurin ja koulutuksen parissa. Hänen kiinnostuksensa kieltä kohtaan on lähtöisin taidehistorian sekä visuaalisen kulttuurin opinnoista, ja kasvatustieteiden tutkimus on puolestaan ruokkinut kiinnostusta päivittäisen visuaalisen kielen sosio-kulttuurista puolta kohtaan.

Sarjassa Sleeping: A Performative Process (SAPP) Kaynar yhdistää taiteellista tutkimusta sosio-kulttuuriseen oppimisteoriaan tutkiakseen päivittäisiä rutiineja ja unirytmejä. Abstraktin visuaalisen kielen hyödyntämisessä teossarjassa on samankaltaisuutta täysin uuden kielen oppimisen kanssa. Kaynar tutkii visuaalista dataa taiteen keinoin pyrkien rakentamaan tavan hyödyntää abstraktia visuaalista kieltä vastaavin tavoin, kuin kieltä oppiessa pyrimme kommunikoimaan ja selviämään päivittäisistä tehtävistä.

Katso taiteilijan haastattelu täältä.

Kuva: Antti J. Leinonen

Tutustu myös

Näytä kaikki