Sallamari Rantala (FIN) 8/2021

Sallamari Rantala kempeleläislähtöinen kuvataiteilija.

Sallamari Rantala on Pohjois-Suomessa ja Liettuassa työskentelevä kuvataiteilija, jonka taiteellista työskentelyä määrittää tutkiva maastotyöskentely, sekä kerääntyvillä materiaaleilla, tiedoilla ja merkityksillä muotoilu. Hänen työskentelynsä keskittyy pääosin tarkastelemaan kysymyksiä siitä, kuinka ihminen oppii ja siirtää tietoa aineellisesta todellisuudesta. Taustalla on huomio, että ihmisen kohtaamiset ja tiedon tuottamisen tavat fyysisen todellisuuden kanssa ovat usein varsin humanistisia ja ekstraktivistisia. Keräten ja muotoillen maaston tarinoita ja materiaaleja visuaalisiin muotoihin, taiteilija haastaa tilanteen ja itsensä leikitellen erilaisilla tietämisen tavoilla.

Kempeleläislähtöinen Rantala on opiskellut mm. Turun ja Vilnan taideakatemioissa. Rantala on toiminut jo pitkään aktiivisesti myös Mustarinda-seuran jäsenenä ja työskennellyt sen ekologista jälleenrakennusta, sekä luonnon ja kulttuurin monimuotoisuutta kehittävän toiminnan koordinointitehtävissä ja kasvatuksellisissa projekteissa.

Residenssivierailunsa aikana Rantala työsti uutta, aikaisempaan työprosessiin kuuluvaa teossarjaa, joka syventyy tarkastelemaan tietoja luonnosta. Lisäksi Rantala keskittyi prosessiin liittyvän esseen kirjoittamiseen sekä tutustui paikallisen luontokulttuuriin. Rantalan töitä nähtiin myös residenssijakson aikana KulttuuriKauppilassa näyttelyssä Spiraalien välissä tulipaikka.

Kuvat: Inka Hyvönen

Tutustu myös

Näytä kaikki