Rita Dahl (FIN) 8-9/2020

Dahl on monipuolinen kirjallisen alan ammattilainen, joka on julkaissut runokokoelmia, lyhytproosaa, tietokirjoja ja esseitä sekä kääntänyt runsaasti runoutta.

Dahl on julkaissut tieto- tai esseekirjoja sananvapaudesta, Suomen kaivoksista ja kaivospolitiikasta, maahanmuutosta, poetiikasta ja politiikasta. Hänen viimeisin projektinsa on alle kouluikäisille ja vanhemmille monen kulttuurin lapsille suunnattu lastenkirja, joka kertoo yksinhuoltajaäidin ja suomalais-kiinalaisten tyttöjen perheestä. Teos pyrkii auttamaan hyväksymään ja tuntemaan ylpeyttä omasta kulttuuritaustasta, tuoden kuitenkin esiin myös kipeitä teemoja, kuten kiusaamista, erilaisuuden pelkoa ja medikalisoituvan maailman diagnoosikeskeisyyttä.

Residenssijaksonsa aikana Iissä Dahl työsti seuraavaa tietokirjaansa, sekä järjesti paikallisille yhteisöllisen runopajan, jossa analysotiin runoja suomalaisen kuvarunon klassikoista käännösrunouden helmiin sekä työstettiin omia tekstejä. Runopajan tuotoksia kuultiin Iin pääkirjastolla keskiviikkona 16.9. klo 17 järjestettävässä runoiltamassa, jossa päästiin myös analysoimaan tekstejä taiteilijan opastuksella. Residenssijaksonsa aikana Dahl oli myös kirjailijavieraana Iin pääkirjastolla.

Kuva: Jaani Föhr

Tutustu myös

Näytä kaikki