Min Yoon (USA) 2/2019

Helmikuussa yhdysvaltalainen residenssitaiteilija Min Yoon tutki iiläisiä omakuvia performanssissaan Inner Mirror.

Käsitetaiteilija ja butoh-tanssija Min Yoon tutkii taiteen, butoh- tanssin ja filosofian kautta syvempiä intuitiivisia tapoja, joilla asetamme itsemme osaksi maailmaa, sekä sitä, millaisia havaintoja näiden keinojen kautta kumpuaa. Hänen teostensa teemoja ovat tunne yhteyden jakamisesta ja läsnäolo sosiaalis-poliittisten jakaumien välillä.

Butoh on ilmaisuvoimaista tanssia, joka etsii sitä, mikä on syvällä sisimmässämme, sosiaalisten normien takana, löytääkseen totuuden uusia ilmenemismuotoja. Berkeleyn yliopiston opintojensa lisäksi Yoon on opiskellut butoh-tanssia Italiassa Jinen Butoh -opistossa Atsushi Takenouchin ohjauksessa sekä Yhdysvalloissa eri butoh-mestareiden ohjauksessa.

Sosiaalisen taiteen residenssiohjelmaan (KK AIC) kuuluvan residenssijaksonsa aikana Yoon valmisti teoksen Inner Mirror. Hän kutsui mukaan mielenterveyskuntoutujia ja muita paikallisia osallistujia tarkastelemaan omaa identiteettiään sekä sitä, millaisia tulkintoja muut meistä tekevät. Haastattelujen, reflektion ja kehollisten harjoitusten avulla etsittiin uusia ilmaisun tapoja. Inner Mirror, sisäinen peili, kuvastaa eteerisiä ja alitajuisia maisemia yksilöistä itsestään. Yoon toivoo luovansa tilaa kokonaisemmille identiteeteille tarjoamalla näyttämön sille, miten kukin haluaa tulla ymmärretyksi, koetuksi ja nähdyksi omine haasteineen, jotta löytäisimme uusia tapoja suhtautua toinen toisiimme.

Min Yoonin residenssijakso oli osa Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanketta.

Tutustu myös

Näytä kaikki