Mia Makela (FIN) 4/2023

”Ihminen voi hyvin, kun puita on näkyvissä.”
Mia Mäkelä

Mia Mäkelä on mediataiteilija ja kulttuurihistorioitsija, jonka monitaiteellisessa työskentelyssä yhdistyvät  teknologia, tiede ja ekologia. Mäkelän taiteellis-tutkimuksellinen ote perustuu haluun ymmärtää syvällisesti ei-inhimillistä maailmaa ja ottaa se huomioon.

Mäkelä yhdistää teoksissaan asiantuntijatietoa ja empiiristä kokemusta. Hän astuu maailmaan havainnoidakseen sitä ja sen erilaisia elämisen muotoja. Hän haastaa meitä näkemään ja tuntemaan ihmisaistien rajat ja katsomaan maailmaa laajemmasta näkövinkkelistä.

”Taiteilijan rooli on yhdistää tietoa, kokemusta ja taiteellista näkemystä – tulkita, häiritä ja jopa provosoida asioiden tilaa. ”

Iissä Mäkelä työstää puiden ja ihmisen suhteeseen liittyvää tutkimustaan. Puista puhumisen ja niiden kohtaamisen kautta avataan suhdetta luontoon ja ei-inhimilliseen läsnäoloon maailmassamme.

”Ihminen voi hyvin, kun puita on näkyvissä.”

Mia Mäkelä ja Johanna Lonka pitävät KulttuuriKauppilan galleriassa yhteisen projektinäyttelyn 24.-28.huhtikuuta. Näyttelyyn liittyy taiteilijatapaaminen keskiviikkona 26.4. klo 15-18.

Tutustu myös

Näytä kaikki