Laura Soisalon-Soininen, 11-12/2023 (FIN)

"Työni prosessit sisältävät usein pitkäkestoisia kävelyperformansseja, joissa hahmotan kehollisesti tilaa ja suhdettani paikkaan. Erilaiset paikat, joissa olen työskennellyt ja viettänyt aikaa, yhdistyvät ajattelussani ja vaikuttavat siihen, miten työstän asioita eteenpäin uusissa ympäristöissä. Paikat kerrostuvat."
Laura Soisalon-Soininen, Kuva: Jaani Föhr

Artist-in-environment

Laura Soisalon-Soininen on kuvataiteilija, joka työskentelee pääasiassa luonnon materiaalien kanssa, yhdistäen niihin kutomisen, virkkaamisen ja ompelun tekniikoita. Laura on taiteessaan muun muassa käsitellyt maaperää aiheena sekä pohtinut luontoa uudistavaa ja hiilineutraaliaviljelykiertoa asumalla maatilalla vuoden.

”Työskentelyni on aikaa vaativaa, ja haluan olla läsnä paikoissa, joissa oleskelen. Työni prosessit sisältävät usein pitkäkestoisia kävelyperformansseja, joissa hahmotan kehollisesti tilaa ja suhdettani paikkaan. Erilaiset paikat, joissa olen työskennellyt ja viettänyt aikaa, yhdistyvät ajattelussani ja vaikuttavat siihen, miten työstän asioita eteenpäin uusissa ympäristöissä. Paikat kerrostuvat. ”

Iissä Laura jatkaa työskentelyään maiseman ja ympäristön parissa. Hän kävelee, laskee askelia, veden virtaamaa, energiankulutustaan. Ruumiillisuuden kautta koettu hengellisyys, joka materialisoituu toistuvissa rutiineissa, synnyttää tietoisuutta ja ymmärrystä.

Laura on erityisesti kiinnostunut Pohjois-Suomen vesistöistä ja vesistörakentamisesta. Pohjoinen kiinnostaa häntä myös sukujuurien kautta.

Laura on KulttuuriKauppilan residenssivieraana joulukuun loppuun asti.

Tutustu myös

Näytä kaikki