Hanna Husberg (SWE) & Agata Marzecova (EST) 6/22

Hanna Husberg ja Agata Marzecova käsittelevät ilmaa ja suhdettamme siihen monitieteellisessä projektissaan Towards Atmospheric Care osana Art Ii Biennaalia 2022.

Husbergin ja Marzecovan hanke yhdistelee taidetta ja tutkimusta ja tulkitsee teemaa ’ilma’ ainutlaatuisella tavalla. Se käsittelee aikamme polttavimpia aiheita kuten kestävyys ja globalisaatio ja herättelee keskustelua yhteisen ilmakehämme tilasta. Hanke tutki ilmaa luonnontieteelliskulttuurisena ja teknoekologisena ilmiönä käyttäen apunaan mediaa, tiedettä ja teknologiaa. 

 Installaation, performanssin, kirjottamisen ja kriittisen analyysin keinoin Husberg ja Marzecova tarkastelevat ilman ja ilmakehän esteettisiä, tieteellisiä ja poliittisia toisiinsa limittyviä ulottuvuuksia.  

 Art Ii Biennaalissa nähtiin Hanna Husbergin videoinstallaatio Often People Ask How Birds Are Affected by the Air sekä kaksikon yhteinen performanssiluento A is for Aurora, C is for Care; Towards Atmospheric Care. Taiteilijat työskentelivät KulttuuriKauppilan residenssissä kesäkuun 2022 loppuun saakka. 

 Hanna Husbergin kolmekanavainen videoinstallaatio Often People Ask How Birds Are Affected by the Air on saanut alkunsa Husbergin kolmen kuukauden pituisesta residenssijaksosta Institute for Provocationissa Pekingissä Kiinassa. Husbergin installaatio heijastelee keskustelua ilman “dataistamisesta” eli tiedollistamisesta. Teos sisältää Pekingissä kerätyistä haastatteluista luodun moniäänisen koosteen, jossa ihmiset kertovat havainnoistaan ilmasta. Samalla kun henkilöt kertovat ongelmallisesta suhteestaan Maan ilmakehään ja elämästään saasteiden piinaamassa suurakaupungissa, näemme videomateriaalia, joka viittaa puhtaaseen ilmaan ja yhteiseen mielikuvaamme siitä.  Samanaikaisesti yksi monitori vaihtaa väriä heijastaen Ilman Laadun Indeksiä – värikoodattua luokittelua, joka kuvastaa ilmassa olemassa olevia myrkyllisiä mutta näkymättömiä pienhiukkasia. 

 Teos kommentoi suhdettamme ilmaan, tekemällä näkyväksi ilmaan liittyviä mielikuvia, tapaamme luokitella ja ‘tietoistaa’ ympäristössämme tapahtuvia asioita ja lopulta kokea kehollisesti aistien ilmaa, jota hengitämme. Vanhan Haminan taideaittagalleriassa esillä ollut installaatio oli Art Ii Biennaalin näyttelykokonaisuuden lippulaivateos. 

 Performatiivisella luennollaan A is for Aurora, C is for Care; Towards Atmospheric Care Husberg ja Marzecova hahmottelivat revontulien (aurora) kulttuurihistoriallista merkitystä ja sitä miten revontulia on kautta vuosikymmenten tutkittu ja mitattu. Revontulien käsittely ja merkitys ja se miten suhtautuminen niihin on vaihdellut vuosikymmenestä toiseen, heijastelee ihmistiedon ja tutkimuksen muutosta, jossa ilmiöt muuttuvat ulkopuolellamme oleviksi, objektiivisesti tarkasteltaviksi ja mitattaviksi. Samalla menetämme empaattisen ja hoitavan suhteen asioihin, joiden kanssa elämämme ja joiden osa olemme.  

 Tarkastelemalla suhdettamme ilmaan ja ilmakehän ilmiöihin, voimme reflektoida laajemminkin suhdettamme ympäristöön, jossa elämme. Parhaimmillaan tuloksena voi olla uudenlainen luonto- ja ympäristösuhde, jossa näemme sen, kuinka olemme osa ympäristöämme ja mitä ympäristön hoivaava kokeminen tarkoittaa.  

 

Kuva: Jaani Föhr

Tutustu myös

Näytä kaikki