Carola Grahn (SWE), 6/2016

Carola Grahn (s. 1982) on eteläsaamelaista syntyperää. Hän kasvoi Jokkmokkissa ja valmistui taiteen maisteriksi Ruotsin kuninkaallisesta taideakatemiasta vuonna 2013.
Carola Grahn: My Name is Nature. 2016. Kuva: Antti J. Leinonen.

Carola Grahn on eteläsaamelaista syntyperää. Hän varttui Jokimukassa ja valmistui taiteen maisteriksi Ruotsin kuninkaallisesta taideakatemiasta vuonna 2013. Nykyisin hän asuu ja työskentelee New Yorkissa. Grahn yhdistää teoksissaan kerronnallisiksi kokonaisuuksiksi tekstiä, valokuvaa, installaatioita ja ääntä. Voimakkaat tunteet ovat usein hänen työskentelynsä lähtökohtia. Grahn tutkii teoksissaan sekä sosiaalisia suhteita että ihmisen suhdetta luontoon. Hänen tavoitteenaan on ymmärtää annettuja rooleja, niiden suhdetta ihmisen omakuvaan ja vaikutusta yhteiskuntaan.

 

Carola Grahnin Art Ii Biennaaliin valmistama teos My Name is Nature koostui kolmesta puisesta kyltistä, joihin on käsin kaiverrettu lyhyitä lauseita. Kyltit on sijoiteltu Iissä tekstien sisältöä vastaavien maisemanäkymien äärelle. Teoksen suorasukaisen toteavat lauseet ohjaavat ajatukset kuitenkin ihmisten välisiin suhteisiin. My Name is Nature on vastaus ihmisen haluun luoda yhteys luontoon ja tulla yhdeksi jonkin itseään suuremman kanssa. Teoksessa luonto näyttäytyy ihmisen kaltaisena yksilönä, jolla on tunteet ja tietoisuus. Se on kuin omapäinen ja haluton rakastaja, joka tuntee itsensä jollain tapaa hyväksikäytetyksi. Grahnin mukaan tämä Luonnoksi kutsumamme rakastaja ei ehkä olekaan niin innokas luomaan suhdetta ihmiseen kuin me haaveissamme kuvittelemme.

 

Grahnin työ nosti biennaalin teeman koko sivilisaatiota koskevalle tasolle. Se voidaan nähdä kommenttina modernin yhteiskunnan loputtomaan resurssien tarpeeseen. Teos osoitti myös ihmisen luontoa koskevien ajatusten ja tekojen välisen epäjohdonmukaisuuden. Grahn edustaa saamelaistaiteilijoiden uutta polvea ja työskentelee käsitteellisellä tasolla eri välineitä ja perinteitä sekoittaen.

Tutustu myös

Näytä kaikki