Taidetta työpoluille! –paja

Mitä taide voi tuoda nuoren työelämäpolulle? Miten nuorten taidetoimintaa tulisi järjestää ja mitä esteitä ja mahdollisuuksia siihen liittyy?

Palvelumuotoilu Palon ohjaamassa toiminnallisessa työpajassa 8.11.2017 pohdittiin yhdessä, mitä hyötyä taiteesta voi olla oman suunnan etsijöille ja millaista yhteistyötä kaivattaisiin taiteilijoiden sekä nuorten ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevien kesken. Kuulimme Lähde! –hankkeen pilottitaiteilijan kokemuksia Vaalassa toteutetusta nuorten toiminnasta. Päivän tavoitteena oli luoda taiteen hyödyntämiseen tähtääviä toimintamalleja, joita Lähde! -hanke testaa vuosien 2018-2019 aikana. Päivään osallistui sekä nuoria, nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia, että taiteilijoita. Työpaja oli osa Oulu Design Days –tapahtumakokonaisuutta.

Palvelumuotoilu Palon loppuraportti työpajoista (Taidetta työpoluille! -pajan osuus alkaen s. 7)

Kuvat: Martu Väisänen

Tutustu myös

Näytä kaikki