Nuorten työpolut Utajärvellä

Oululainen teatterintekijä Sanna-Maija Karjalainen työskenteli nuorten kanssa Utajärvellä keväällä 2020.

’’Taidekummina toimin linkkinä sote – ja kulttuurikentän välillä. Taidekummityön kautta nuoren on mahdollista löytää itselleen uusia toiminnan ja tekemisen paikkoja. Käytännössä tämä voi tapahtua tutustumalla esimerkiksi eri kulttuurilaitosten toimintaan. Toiminnan kautta nuoren elämänpiiri laajenee ja hän tutustuu toimintoihin, joihin hänellä ei yksilönä ole aiemmin
ollut mahdollisuutta tutustua. Taidekummi -toiminta perustuu luottamukseen. Taidetyö ymmärtyy prosessina ja yhteisenä matkana. Taidekummina toimin nuoren rinnalla kanssakulkijana, ohjaajana ja henkilönä, joka avaa taiteen mahdollisuuksia ja taidekenttää nuorelle’’, Karjalainen kertoo kokemuksesta.

Kuvat: Sanna-Maija Karjalainen

Projektin taiteilija

Sanna-Maija Karjalainen
Sanna-Maija Karjalainen on monipuolinen oululainen teatterintekijä, jolla on laaja kokemus teatteritaiteesta ja kulttuurikentällä työskentelystä yleisemminkin. Hän on toiminut koordinaattorina, teatteriohjaajana ja – opettajana eri oppilaitoksissa, hankkeissa ja järjestöjen parissa. Koulutukseltaan hän on kulttuurimaantieteilijä ja hän ollut mukana monissa kansainvälisyyttä edistävissä taidehankkeissa. Useat hänen koordinoimansa produktiot ovat luonteeltaan  monitaiteisia ja niissä on vahva yhteisötaiteellinen päämäärä. Yksi hänelle erityisen tärkeä osa-alue on lasten ja nuorten kulttuuri, ja useat produktiot onkin toteutettu lasten ja nuorten ehdoilla. Hän on toiminut pitkään taiteen perusopetuksessa ja järjestänyt useitä kiertäviä esityksiä
lapsille. Tärkeimmäksi tehtäväkseen teatteritaiteilijana hän katsoo kohtaamisen edistämisen, tapahtuipa kohtaaminen yksilöiden, ryhmien tai vaikkapa eri kulttuurien välillä. Karjalainen työskentelee hankkeessa nuorten kanssa Utajärvellä.

Tutustu myös

Näytä kaikki