Kokeilevan taiteen (KOTA) -pajat

KOTA-pajoissa yhdistyvät taiteentekeminen, työelämän polut, nuorten ideat, kierrätys, yritykset ja työyhteisöt.

KOTA-paja on kuvataiteilija Oili Nissisen kehittelemä ja Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeessa pilotoitu kokeilevan kuvataiteen paja ja toimintamalli. KOTA-pajassa toimitaan yhteistyössä yritysten ja elämässä ja yhteiskunnassa omaa paikkaansa etsivien nuorten, esimerkiksi nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminnassa olevien tai maahanmuuttajien kanssa.

KOTA-pajassa tutustutaan yritysvierailuiden aikana yrityksissä oleviin työtehtäviin, ammatteihin ja koulutuspolkuihin. KOTA- pajan toiminta on luonteva tilanne luoda kontaktit nuorten ja yritysten välille. Toiminnan taiteelliseen työskentelyyn saadaan yrityksiltä kierrätysmateriaalia, joka toimii kokeilevan kuvataiteen tekemisen lähtökohtana. Toiminta sisältää tutustumisen erilaisiin taiteen tekemisen tekniikoihin. Tekniikkakokeiluiden ja erilaisten kierrätysmateriaalien innoittamana tehdään yhdessä ja yksin, ennakkoluulottomasti kokeilemalla ja ideoimalla taideteoksia tai löydetään kierrätysmateriaaleille luovasti uusia käyttötapoja.

Kota-pajan toiminnan avulla saadaan tietoa erilaisista työnkuvista yrityksissä, voidaan löytää nuorille uusia koulutus- tai työelämän polkuja, nuorten itsetuntemus lisääntyy, sosiaalisten suhteiden verkosto laajenee ja taidetta saadaan tehdä pilke silmäkulmassa. Toiminnan päättymisen huipennukseksi nuorten tekemästä taiteesta ja materiaalikokeiluista kootaan näyttely.

Kuvat: Oili Nissinen, Taija Sailio

Projektin taiteilija

Oili Nissinen
Oili Nissinen on KOTA-pajan kehittäjä, Utajärven kuvataidekoulun, aikuisten kuvataiteen ja keramiikan opettaja Oulujoki-Opistossa. Hän on toiminut aikaisemmin ohjaajana mm. Suomen Kulttuurirahaston nuorisohanke Myrskyssä. Toimiminen eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa- ja tilanteissa olevien ihmisten kanssa taiteen kentällä on antanut Oilille laaja-alaisen kokemuksen taiteentekemisen positiivisista vaikutuksista osallistujille. Nämä kokemukset ovat rohkaisseet häntä kehittämään uusia ja erilaisia toimintamalleja taiteentekemiselle uusissa konteksteissa.

Tutustu myös

Näytä kaikki