Ampparin seinämaalaukset

Valokuvaaja Martu Väisänen, Vaala, nuoret, marraskuu 2017 ja helmikuu-toukokuu 2018

”En tiedä” teksti nuorisotilan seinällä on muuntunut värikkäiksi tuokiokuviksi nuorten elämästä. Valokuvaaja Martu Väisänen aloitti tutustumisensa vaalalaisiin nuoriin yhteisellä metsäretkellä ja harjoituksella, jossa kukin kuvasi omaa arkeaan. Arjen kuvista valikoituivat aiheet seinämaalauksiin, joiden työstämisen yhteydessä tutustuttiin mm rajaamiseen ja sommitteluun. Osa nuorista osallistui ryhmään, osa oli yksilöohjauksessa. Nuoret osoittivat upeaa paneutumista oman teoksen tekemiseen sekä sitoutumista toimintaan.

Kuvallisen työskentelyn lomassa nuoret pääsivät myös kertomaan muutenkin omasta arjestaan ja tulevaisuudensuunnitelmistaan rennossa ja luottamuksellisessa hengessä. Osallistumisen ja onnistumisen kokemuksen voitiin jo pilotin perusteella katsoa tukeneen osallistuneiden nuorten aktiivisuutta muissa arjen asioissa.

Palautteiden perusteella toiminta toi nuorten arkeen mielekästä tekemistä, jopa siinä määrin että toiminnassa haluttiin jatkaa työllistymisen jälkeenkin.

Kuvat: Martu Väisänen

Projektin taiteilija

Martu Väisänen
Valokuvaaja Martu Väisänen on Tunnekuva-menetelmän kehittäjä, tuottaja ja kulttuurin monitoimihenkilö. Tunnekuvan keskiössä on luottamus, avoin vuorovaikutus ja kuvattavan oman äänen sekä itsetuntemuksen vahvistaminen. Menetelmään on osallistunut satoja ihmisiä ja lempeän lähestymisen myötä se soveltuu ja mukautuu myös erityisryhmien tarpeisiin. Osallistujina on ollut mm. lastenkodin nuoria, maahanmuuttajia, vähemmistöjä sekä erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Martu kehittää jatkuvasti työmenetelmiään ja Tunnekuva onkin saanut laajempia muotoja vuosien varrella. Martu työskentelee eri yhteisöjen kanssa ja soveltaa taidemenetelmiä erinlaisten asiakkaista tulevien tarpeiden mukaan. Koulutukseltaan Martu on artesaani-ompelija, medianomi-videokuvaaja ja
vahvimman ammattiopin hän on saanut valokuvauksesta, johon hän sai voimakkaan kipinän jo lapsuudenkodissaan. Lisäksi hän on työskennellyt myös tv-, elokuvaja mainosalalla. ”Kuva on suurin rakkaus’’, Martu sanoo.

Tutustu myös

Näytä kaikki