Voices of Culture -ideariihen raportti julkaistu

Ideariihen keskusteluiden pohjalta koottu raportti käsittelee taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten asemaa ja työolosuhteita Euroopassa. Taidekeskus KulttuuriKauppila oli yksi 47:stä ideariiheen ja raportin tuottamiseen osallistuneesta eurooppalaisesta organisaatiosta.

Neljännessä Voices of Culture –tapaamisessa keskusteltiin taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten asemaan ja työolosuhteisiin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. KulttuuriKauppilan vastaava tuottaja Jetta Huttunen kutsuttiin mukaan keskusteluun haun kautta, joka oli avoinna kaikille EU:n alueella toimiville alan edustajille. Valitut organisaatiot kutsuttiin jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan useasta teemaan liittyvästä aihealueesta, kuten taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten tulomahdollisuuksista, asemasta, liikkuvuudesta sekä taiteilijoiden ja taiteen ilmaisunvapaudesta.

Tilaisuus järjestettiin verkossa 27.4.-28.4.2021. Keskustelua seurasi kesäkuussa dialogitapaaminen, jossa keskusteluiden pohjalta koottu raportti esiteltiin  Euroopan komissiolle.

KulttuuriKauppilalla oli kunnia olla yksi 47:stä organisaatiosta, jotka osallistuivat ideariiheen ja raportin tuottamiseen. Tutustu valmistuneeseen raporttiin Voices of Culturen verkkosivuilla tästä linkistä.

”Taide ja kulttuuri luovat hyvinvointia. Sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen integroitu taidelähtöinen toiminta voi parantaa ihmisten terveyttä ja sosiaalisia taitoja. Taiteilijoiden työllistäminen on yhteinen päämäärä, jonka saavuttaminen johtaa parempaan yhteiskuntaan.’’ -Jetta Huttunen

Voices Of Culturen tavoitteena on tukea taide- ja kulttuurialan ja Euroopan komission välistä keskustelua, sekä tarjota taide- ja kulttuurialan toimijoille mahdollisuus vaikuttaa tuomalla kokemuksiaan ja ajatuksiaan komission tietoon. 

Tutustu myös

Näytä kaikki