Tuomo Kangasmaa KKAiC 4-5/2019

Oululainen kuva- ja mediataiteilija Tuomo Kangasmaa pyrkii residenssityöskentelynsä kautta korostamaan henkilökohtaisen kokemuksen merkitystä luoden sijaa moniaistiselle ympäristön kokemiselle. 

Tuomo Kangasmaa on oululainen kuva- ja mediataiteilija, joka on kiinnostunut performanssin, dokumentin ja elokuvailmaisun yhdistämisestä. Viime aikoina Kangasmaa on keskittynyt perinteiseen elokuvailmaisuun yhdistäen siihen erilaisia kuvataiteen tekniikoita ja medioita. Keskeisiä elementtejä hänen taiteessaan ovat mikrohistoriat, suurten kysymysten tarkastelu pienien paikkojen kautta sekä muistin mukautuvaisuus. Kangasmaa tavoittelee estetiikkaa, joka sijoittuu tunnistettavan ja tunnistamattoman rajamaille.  

Kangasmaa on opiskellut video- ja kuvataidetta Lahden muotoilu- ja taideinstituutissa sekä kokeellista tanssia ja teatteria ArtEZ -taideinstituutissa Alankomaissa. Hän asuu ja työskentelee Oulussa. Kangasmaan teoksia on ollut esillä sekä Suomessa että ulkomailla, mm. Kiasmassa ja Etelä-Korean Exix-festivaaleilla.  

KulttuuriKauppila Artist-in-Community -residenssijaksollaan Utajärvellä Kangasmaa työskentelee Oulunkaaren asiakkaista muodostuvien ryhmien kanssa taiteellisen ympäristötutkimuksen parissa. Residenssityöskentelynsä kautta Kangasmaa pyrkii korostamaan henkilökohtaisen kokemuksen merkitystä luoden sijaa moniaistiselle ympäristön kokemiselle.  

Tutustu myös

Näytä kaikki