Taidekummit aloittavat työnsä nuorten parissa!

Kuvataiteilija, säveltäjä Johanna Ruotsalainen ja kirjailija, sanataideohjaaja Minna Mikkonen on valittu Lähde! -hankkeen taidekummeiksi tukemaan nuorten työelämäpolkuja taiteen keinoin.

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke pilotoi syksyn 2018 aikana Oulunkaaren kuntayhtymän alueella, erityisesti Vaalassa ja Simossa, uudenlaista taidekummi -toimintaa. Taidekummi etsii yhdessä nuorten aikuisten kanssa heidän omia taidepolkujaan ja uusia näköaloja omaan elämään ja arkeen. Työssään taidekummi tutustuu nuoreen omaa taiteellista osaamistaan hyödyntäen sekä suunnittelee nuoren kanssa hänelle oman taidepolun yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Suunnitelmaan voi kuulua esimerkiksi näyttelykäyntejä, tapaamisia muiden taiteilijoiden kanssa tai osallistumista yhteisötaidetapahtumiin yhdessä taidekummin kanssa. Taidekummi järjestää myös ryhmämuotoista taidetoimintaa nuorille.

Kirjailija Minna Mikkonen on toiminut monipuolisissa yhteisötaideprojekteissa sekä työskentelee ohjaajana myös Oulun kaupungin työllisyyspalvelujen ja kulttuuritalo Valveen taideryhmissä. Parhaillaan hän kirjoittaa toista romaaniaan. Hän uskoo, että taiteen avulla jokainen voi löytää itsestään uuden kielen ja uudenlaisen olemisen tavan. ”Taiteen äärellä olemme tasa-arvoisia rooleista riippumatta” Mikkonen kuvailee.

”Aikaisemmassa työssäni koin konkreettisesti, kuinka taiteen tekemiseen ja kokemiseen sisältyvä kohtaaminen voi voimaannuttaa toimimaan ja auttaa ihmistä hyväksymään vastuuta omasta osallisuudestaan.” kertoo kuvataiteilija ja säveltäjä Johanna Ruotsalainen, joka taidekummin työn lisäksi toimii osa-aikaisena vastuulehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa sekä työskentelee aktiivisesti kuvataiteilijana erityisesti Lapin ja Oulun alueella.

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan Lähde! -hankkeen kevään 2018 nuorten työpolkuja tukevasta toiminnasta on saatu jo hyviä tuloksia: keväällä valokuvaaja Martu Väisäsen kanssa toimineista kuudesta nuoresta viisi on lähtenyt opiskelemaan. Myös Taidekummi-toimintaan uskotaan hankkeessa ja kunnissa vahvasti. Pilottikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka ja toiminnan jatkoa arvioidaan syksyn kokemusten perusteella.

Kuvassa: Taidekummit Minna Mikkonen ja Johanna Ruotsalainen (kesk.) sekä yksilövalmentaja Markku Hannukainen vierailivat Vaalan Kulttuuriklubilla tervehtimässä Marika Juka-Lämsää – ja klubin vanhempia jäseniä. Taidekummien tapaamisia voidaan jatkossa järjestää myös klubin tiloissa!

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hanke tuo taiteen osaksi sote-palveluja ja taiteilijoita työskentelemään yhdessä kehitysvammaisten, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien ja työttömien nuorten kanssa Iin, Simon, Vaalan, Utajärven ja Pudasjärven alueella. Kolmivuotisen ESR-hankkeen tavoitteena on kehittää taiteen ja kulttuurin keinoin yksilöllisiä työllistymispolkuja ja hyvinvointia tukevia ympäristöjä sekä hyvinvointiresidenssin malli. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta, Oulunkaaren kuntayhtymä sekä Iin kunnan Ii-instituutti liikelaitoksen Taidekeskus KulttuuriKauppila. Oulunkaaren kuntayhtymä toimii hankkeen päätoteuttajana ja osatoteuttajana Taidekeskus KulttuuriKauppila. Hanke toimii 2/17-2/20.

Taidekummit Minna Mikkonen ja Johanna Ruotsalainen (kesk.) sekä yksilövalmentaja Markku Hannukainen vierailivat Vaalan Kulttuuriklubilla tervehtimässä Marika Juka-Lämsää - ja klubin vanhempia jäseniä. Taidekummien tapaamisia voidaan jatkossa järjestää myös klubin tiloissa!

Tutustu myös

Näytä kaikki