Taidekummihaku herätti laajasti kiinnostusta

Lähde! Taiteesta osallisuutta-hankkeen (2020-2023) Taidekummin uusi tehtävänkuva herätti laajasti kiinnostusta ympäri Suomea.

Lähde! Taiteesta osallisuutta-hankkeen (2020-2023) Taidekummin uusi tehtävänkuva herätti laajasti kiinnostusta ympäri Suomea, ja kaiken kaikkiaan hakemuksia tehtävään saapui eri taiteenalojen edustajilta 55. Hakijoiden tausta oli mm. tanssissa, teatterissa, musiikissa ja kuvataiteessa. Hakemuksissa korostuivat kiinnostus soveltavaan taiteeseen ja monialaiseen yhteistyöhön.

’On hienoa nähdä, miten Oulunkaaren kunnissa toteutettavasta taidetoiminnasta ollaan kiinnostuneita koko maassa. Aikaisemman hanketoiminnan ja aktiivisen kehitystyön kautta Oulunkaaren kuntayhtymä on muodostunut varteenotettavaksi toimijaksi taidelähtöisten menetelmien hyödyntäjänä hyvinvointityössä’’, Oulunkaaren kuntayhtymän kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen iloitsee.

Taidekummien työnkuva pohjautuu aikaisemmassa Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeessa (2017-2020) tehtyihin kokeiluihin taiteilijoiden jalkautumisesta sosiaali- ja terveysalan yksiköihin. Osallistujien hyvinvoinnin tukijana toimivaksi osoittautunutta toimintamallia sovitetaan jatkohankkeessa entistä tiiviimmin osaksi asiakkaiden palvelupolkuja, ja toimintaa laajennetaan myös useammille osallistujaryhmille. Taidekummit tulevat työskentelemään kiinteässä yhteistyössä erikseen nimettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden osaajien, Lähdekummien kanssa. Sote-työparien tavoitteena on toiminnan kautta löytää omaan työympäristöön sopivia tapoja hyödyntää ja jatkaa taidetoimintaa.

Ensimmäiset kolme Taidekummia valitaan elokuun aikana ja he aloittavat työnsä puolen vuoden pilottijaksoilla Oulunkaaren kunnissa syyskuussa. Taidekummien työ tulee jatkumaan hankkeessa koko kolmen vuoden ajan.

 

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke (2020-2023) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi. Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin. Toiminta-alueena toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja jäsenkunnat (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala). Oulunkaaren kuntayhtymä vastaa toiminnan soveltuvuudesta sote- ja hyvinvointipalveluihin ja tarjoaa tähän laajaa osaamistaan. Osatoteuttaja Iin kunta puolestaan vastaa taiteellisesta osaamisesta Taidekeskus KulttuuriKauppilan kautta.

Tutustu myös

Näytä kaikki