Pudasjärven projektitaiteilijaksi valittiin Talvikki Pisilä

Pudasjärven työ- ja päivätoimintakeskuksen asiakkaat tulevat luomaan Lähde! -hankkeen projektitaiteilija Talvikki Pisilän johdolla taidepenkkejä Kurenalan puistoympäristöön.

Pudasjärvellä on kuluneen vuoden aikana aloitettu kaupungin keskustaajaman Kurenalan keskeisten lähivirkistysalueiden kehitystyö, jonka osana kohteiden saavutettavuutta, yleistä käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan.

Osana tätä laajempaa kehitystyötä paikallisen työ- ja päivätoimintakeskuksen asiakkaat tulevat luomaan Kurenalan puistoympäristöön taidepenkkejä Lähde! –hankkeen projektitaiteilijaksi valitun Talvikki Pisilän johdolla. Talvikki on pudasjärveläislähtöinen, Kiinassa ja Yhdysvalloissakin vuosia viettänyt monialainen taiteilija.

’’Olen kasvanut Pohjois-Suomessa, syvästi Suomen luonnon ainutlaatuisten ominaispiirteiden vaikutuksessa. Olen aina rakastanut vahvoja värejä ja rohkeita muotoja. Ammennan töihini elementtejä luonnosta, erilaisista ihmiskohtaamisista, tunnelmista, sekä lapsistani’’, Talvikki kuvaa omaa taiteellista työskentelyään.

Talvikki on koulutukseltaan sisustussuunnittelija, ja vuodesta 2017 alkaen hän on työskennellyt myös itsenäisenä keramiikkataiteilijana oman yrityksensä Creamixin parissa. Yrityksen nimi tuleekin sanoista ”luova sekoitus keramiikkataidetta ja sisustussuunnittelua”. Talvikki on kouluttautunut myös mielenterveyshoitajaksi, sekä opiskellut taideterapiaa, ja työskentely Lähde! –hankkeen projektitaiteilijana kurookin yhteen monia hänen kiinnostuksenkohteitaan ja osaamisalueitaan.

Työ- ja päivätoimintakeskuksen kanssa toteutettavat taidepenkit tullaan sijoittamaan Kurenalan ulkoilualueelle, joka on eri väestöryhmien aktiivisessa käytössä. Alueelle sijoittuu myös paljon palveluita, mukaan lukien työ-ja päivätoimintakeskus, josta idea taidepenkeistä on lähtöisin. Yhteisenä tavoitteena on valmiiden penkkiaihioiden tuunauksen kautta saada osallistujien kädenjälki ja ideat mukaan yhteisen julkisen tilan kehitykseen.

Kurenalan projekti liittyy Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeen Yhteiset tilat -työpakettiin, jonka tavoitteena on kehittää osallisuuden menetelmiä tuomalla osallistujat vaikuttamaan taiteen keinoin kunnan yhteisiin, tärkeisiin tavoitteisiin.

Tutustu myös

Näytä kaikki