Marianne Lukkarinen KKAiR 8/2020

KulttuuriKauppilan elokuun residenssitaiteilijana vieraili oululainen taiteilija ja taideopettaja Marianne Lukkarinen, joka ammentaa inspiraatiota ja voimaa työhönsä luonnosta ja elämäntarinoista.

Marianne Lukkarinen on kasvatuspsykologiataustainen kuvataiteen, draaman ja teatterin sekä psykologian opettaja ja taiteilija. Hän viimeistelee tällä hetkellä myös taiteen maisterin tutkintoa Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa. Marianne kuuluu Osuuskunta Lilithiin ja opettaa Iin Taidekoululla kuvataiteita sekä alueen oppilaitoksissa kehittämiään hyvinvointiteemaisia taideryhmiä. Syyskuun alussa Lukkarinen aloitti työn Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen Taidekummina.

Lukkarinen on työuransa aikana yhdistänyt ihmistä vahvistavaa ja terapeuttista ohjaus- ja opetusotetta taiteen ja luovuuden avaamiseen monenikäisten ihmisten kanssa. Hänen omaa taiteellista prosessiaan ohjaa vahvasti kertomattomat tarinat, jotka pyytävät tulla kerrotuiksi, kuulluiksi ja nähdyiksi. Taiteen äärellä niihin asettuu voimaannuttava näkökulma, olipa kyse hänen omasta tarinastaan tai asiakkaan, oppilaan tai yhteisön tarinasta.

Residenssijaksonsa aikana Lukkarinen keskittyi työstämään edelleen kehittämäänsä vierellämaalaamisen menetelmää, johon myös Lukkarisen Pro gradu-tutkielma pohjaa. Menetelmässä taiteilija maalaa ihmisten vierellä alusta loppuun heidän elämäntarinoihinsa ja voima-asioihinsa liittyviä symbolisia maalauksia. Maalaukset ovat syntyneet rakkaudesta improvisaatioon, intuitiiviseen työskentelyyn ja symbolistiseen maalaukseen.

Marianne Lukkarinen - Kuva Inka Hyvönen

Tutustu myös

Näytä kaikki