Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen ensimmäiset Taidekummit on valittu!  

Ensimmäisinä Taidekummeina aloittavat kuvataiteilija Marianne Lukkarinen, muusikko Osmo Hakosalo sekä kuva- ja mediataiteilija Tuomo Kangasmaa. 

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen (2020–2023) Taidekummien työ alkaa kunnissa puolen vuoden pilottijaksoilla syyskuussa. Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteishankkeessa työskentelevät Taidekummit jalkautuvat kuntiin ja tulevat tekemään taidetta yhdessä osallistujien kanssa heidän ehdoillaan. Ensimmäisinä Taidekummeina aloittavat kuvataiteilija Marianne Lukkarinen, muusikko Osmo Hakosalo sekä kuva- ja mediataiteilija Tuomo Kangasmaa.

‘’On hienoa saada toiminnan kehittämiseen mukaan heti alusta alkaen eri taiteenalojen ammattilaisia. Pilottijaksoilla tehtävällä kehitystyöllä on tärkeä rooli Taidekummien lopullisen työnkuvan muodostumisessa ja tulevassa toiminnassa’’, projektipäällikkö Heidi Jäärni toteaa.

Taidekummien tehtävänä on yhteistyössä erikseen nimettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden osaajien Lähdekummien kanssa etsiä osallistujien vahvuuksia ja esimerkiksi ohjata yksilö -ja pienryhmätoimintaa. Taidekummien työ sisältää esimerkiksi osallistujien omien taidepolkujen suunnittelemista yhteystyössä osallistujien ja sotetyöntekijöiden kanssa, tutustumiskäyntien järjestämistä esimerkiksi taiteilijan ateljeeseen, kulttuuritapahtumiin osallistumista yhdessä sekä toimintamallien kehittämistä muiden taidekummien ja hankkeen toimijoiden kanssa.

Tulevaa toimintaa on alettu jo innolla ideoimaan kaikissa Oulunkaaren viidessä kunnassa. Pilottijaksojen aikana kartoitetaan tarkemmin kuntakohtaisia toiveita ja tarpeita toiminnan suhteen. Taidekummien työ hankkeessa tulee jatkumaan koko kolmen vuoden ajan.

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeessa on mukana monialaista osaamista. Kuvassa Tuomo Kangasmaa (vas.), Marianne Lukkarinen ja Osmo Hakosalo. Kuva: Jaani Föhr

Tutustu myös

Näytä kaikki