Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke starttaa!

Hankkeen tavoitteena on taidelähtöisten menetelmien pysyvä juurruttaminen osaksi sote-palvelupolkuja sekä tiiviimmän väylän rakentaminen kunnan muihin hyvinvointipalveluihin.

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke (2020–2023) tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin heidän työ- ja toimintakykynsä sekä hyvinvointinsa edistämiseksi. Oulunkaaren kuntayhtymän ja Iin kunnan Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteisen hankkeen projektipäällikkönä on toukokuussa aloittanut Heidi Jäärni ja projektikoordinaattorina Arja Packalén. Iin kunnan projektikoordinaattorina toimii hankkeessa Inka Hyvönen.

Hankkeella tavoitellaan taidelähtöisten menetelmien pysyvää juurtumista erityisesti osaksi heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden sote-palvelupolkuja sekä tiiviimpää väylää kunnan muihin hyvinvointipalveluihin. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat työikäiset (16–64-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, maahanmuuttajat ja vammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16–29-vuotiaat). Lisäksi kohderyhmään kuuluvat osallisuutta ja kulttuurista hyvinvointia edistävät ammattilaiset sosiaali- ja terveyspalveluista, kuntasektorilta, taidealalta sekä kolmannelta sektorilta.

Toiminta-alueena toimii Oulunkaaren kuntayhtymä ja jäsenkunnat (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala).  Oulunkaaren kuntayhtymän vastaa toiminnan soveltuvuudesta sote- ja hyvinvointipalveluihin ja tarjoaa tähän laajaa osaamistaan. Osatoteuttaja Iin kunta puolestaan vastaa taiteellisesta osaamisesta Taidekeskus KulttuuriKauppilan kautta.

Luvassa on siis taidetoimintaa kaikissa Oulunkaaren viidessä kunnassa, ja pian avataan myös taidekummien haku! Seuraa ilmoituksia sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla www.lahdetaide.fi!

Kuvassa: projektikoordinaattori Arja Packalén, projektikoordinaattori (Ii) Inka Hyvönen ja projektipäällikkö Heidi Jäärni

Tutustu myös

Näytä kaikki