Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke etsii projektitaiteilijoita Pudasjärvelle ja Simoon  

Taiteilijoita haetaan toteuttamaan taideprojekteja Pudasjärvelle ja Simoon alkusyksystä 2021. Lopullinen taiteilijavalinta tehdään kilpailutusten kautta.

HUOM! Hakuaikaa jatkettu 22.8.2021 saakka!

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke etsii projektitaiteilijoita taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin Pudasjärvelle ja Simoon. Pudasjärvellä projektitaiteilijan tehtävänä on luoda paikallisten kanssa taidepenkkejä Kurenalan puistoympäristöön, Simoon taiteilijaa puolestaan etsitään toteuttamaan ympäristötaideteos yhteistyössä paikallisen toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa.

Projektitaiteilijoilta toivomme:

  •  osaamista käytettävistä tekniikoista ja niiden ohjeistamisesta
  • omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa
  • aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja kehitysvammaisten kanssa työskentelystä
  • itsenäistä ja joustavaa työotetta

Haku on auki kaikkien taiteenalojen edustajille. Lopulliset taiteilijavalinnat tehdään kilpailutusten kautta. Tarjouksia pyydetään sähköpostitse 5.8. klo 12:00 mennessä.

Mahdolliset kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen heidi.jaarni@oulunkaari.com. Vastaukset kysymyksiin jaetaan 2.8.–4.8.2021 kirjallisesti tällä verkkosivulla.

TAIDEPENKIT PUDASJÄRVELLE

Lähde! –hanke etsii Pudasjärvelle taiteilijaa luomaan paikallisten kanssa taidepenkkejä puistoympäristöön.

Pudasjärven kaupungin keskustaajaman, Kurenalan, ulkoilu- ja liikunta-alueet ovat eri väestöryhmien aktiivisessa käytössä. Kurenalla asuu n. puolet (n. 4 000 henkilöä) kaupungin väestöstä, jonka lisäksi keskustaajamaan sijoittuu pääosa kaupungin palveluista (mm. päiväkoteja, palveluasumisen yksiköitä, yläkoulu, toisen asteen oppilaitokset).

Vuoden 2021 aikana Pudasjärvellä on aloitettu Kurenalan keskeisten lähivirkistysalueiden kehitystyö, jonka osana näiden kohteiden saavutettavuutta, yleistä käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan. Kehittämiskohteet keskittyvät alueisiin, jotka ovat lähivirkistysalueita parhaimmillaan – niihin pääsee helposti jalan tai pyörällä, kohteet ovat pääasiassa toteutettavissa esteettömiksi ja ne sijaitsevat ihmisten arkiympäristössä.

Osana tätä laajempaa kehitystyötä puistoalueille ollaan hankkimassa uusia penkkejä. Lähde! –hankkeen etsimän projektitaiteilijan tehtävänä on osana yhdessä paikallisen toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa tuunata penkkien aihioista taidepenkkejä. Penkkien tuunauksen lisäksi osana projektia voidaan toteuttaa esimerkiksi pienimuotoisia ympäristötaideteoksia niiden läheisyyteen.

Puistoalueiden kunnostustoive on lähtöisin kuntalaisilta, ja tavoitteena onkin, että penkkien tuunauksen kautta saada osallistujien kädenjälki ja ideat mukaan yhteisen julkisen tilan kehitykseen. Penkkien tuunauksessa käytettäviä tekniikoita tai taiteenalaa ei ole rajattu ennalta.

Projekti tullaan toteuttamaan yhteistyössä Pudasjärven toimintakeskuksen ja Pudasjärven kaupungin kanssa.

Projektin alustava ajankohta on elo-syyskuu 2021. Tarkempi aikataulu projektin toteutukselle tullaan sopimaan valitun taiteilijan kanssa myöhemmin. Työn suorittamispaikka on Pudasjärven kaupunki. Työstä on oltava mahdollisuus laskuttaa (y-tunnuksella). Projektin tarkemmat yksityiskohdat eritellään tarkemmin tarjouspyynnössä. Tutustu tarjouspyyntöön tästä: Tarjouspyyntö-taideprojekti-Pudasjärvi

YMPÄRISTÖTAIDETEOS SIMOON

Lähde! –hanke etsii Simoon taiteilijaa luomaan paikallisen toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa taideteosta paikalliseen puistoon. 

Simon kunnassa on Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hankkeen (2017–2020) aikana ideoitu kuntalaisille yhteistä, taidetta ja hyvinvointia yhdistävää Lähde! –puistoa.

Lähde! –hankkeen etsimän projektitaiteilijan tehtävänä on yhdessä paikallisen toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa luoda puistoon uusi taideteos ryhmän ideoiden pohjalta.

Toimintakeskuksen asiakkaat ovat aikaisemman kehitystyön aikana keksineet idean puiston peikosta, joka nyt projektin myötä haluttaisiin herättää henkiin. Teoksen toteutuksessa käytettäviä tekniikoita tai taiteenalaa ei ole rajattu ennalta, ja kyseessä voi olla myös esimerkiksi ääni- tai valotaideteos. Toiveena on luoda puistoon pitkäaikainen teos, joten esimerkiksi säänkestävyys tulisi huomioida teoksen toteutusmuodossa ja materiaalivalinnoissa.

Projekti tullaan toteuttamaan yhteistyössä Simon toimintakeskuksen ja Simon kunnan kanssa.

Projektin alustava ajankohta on elo-syyskuu 2021. Tarkempi aikataulu projektin toteutukselle tullaan sopimaan valitun taiteilijan kanssa myöhemmin. Työn suorittamispaikka on Simon kunta. Työstä on oltava mahdollisuus laskuttaa (y-tunnuksella). Projektin tarkemmat yksityiskohdat eritellään tarkemmin tarjouspyynnössä. Tutustu tarjouspyyntöön tästä: Tarjouspyyntö-taideprojekti-Simo

YHTEISET TILAT JA OSAAJAPANKKI

Projektit ovat osa Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen (2020–2023 ESR) Yhteiset tilat –toimintaa. Yhteiset tilat -työpaketissa kehitetään osallisuuden menetelmiä tuomalla osallistujat vaikuttamaan taiteen keinoin kunnan yhteisiin, tärkeisiin tavoitteisiin.

Taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä projekteja tullaan toteuttamaan hankkeen aikana kaikissa Oulunkaaren kunnissa. Kiinnostuksestaan tuleviin projekteihin voi ilmoittaa jättämällä yhteystietonsa ja kertomalla lyhyesti kokemuksestaan kyselyn kautta osoitteessa: https://link.webropol.com/s/oulunkaari-osaajapankki

Kyselyn täyttämällä ilmoittaudut osaksi Oulunkaaren osaajapankkia. Osaajapankin kautta kartoitetaan laajemmin alueella toimivia taiteilijoita Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kehityshankkeiden tuleviin, taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin. Lopulliset taiteilijavalinnat tehdään kilpailutusten kautta.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat työikäiset (16–64-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, maahanmuuttajat ja vammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16–29-vuotiaat). Projektitaiteilijat tulevat  myös työskentelemään yhteistyössä hankkeen Taidekummien kanssa, jotka toteuttavat pitkäjänteistä taidetoimintaa eri Oulunkaaren ja kuntien yksiköissä.

Tutustu myös

Näytä kaikki