Lähde! –hankkeen viimeisiksi projektitaiteilijoiksi valittiin tutut nimet

Lähde –hankkeessa taidekummeinakin toimineet taiteilija ja valokuvaaja Martu Väisänen sekä keramiikkataiteilija Talvikki Pisilä toteuttavat hankkeen neljä viimeistä projektia kolmessa eri kunnassa: Iissä, Pudasjärvellä ja kaksi Utajärvellä.

Iin projektitaiteilijaksi valittu Martu Väisänen toteuttaa osana Iin kunnan uuteen strategiaan kuuluvaa aluekehittämistä teemalla turvallisuus yhdessä IiPajan pitkäaikaistyöttömien kanssa. Tavoitteena on ideoida turvallisuutta korostavia symboleita ja koostaa niistä julkinen teos. Se tullaan sijoittamaan keskeiselle paikalle muistuttamaan kuntalaisia pitämään huolta yhteisen ympäristön turvallisuudesta.

Talvikki Pisilä puolestaan toteuttaa kolme taidelähtöistä projektia; yksi Pudasjärvellä sekä kaksi Utajärvellä.

Pudasjärvelle luodaan yhdessä uuden valmistuvan tuetun asumisen yksikön, Ryhmäkoti Korteen, kehitysvammaisten kanssa ”statement”. Sen tarkoituksena on auttaa asukkaita kotoutumaan uuteen ympäristöön jättämällä omat sormenjälkensä paikalle. Teoksen tarkoituksena on myös rikkoa ennakkoluuloja ja esitellä tulevat asukkaat taiteen avulla naapurustolle.

Utajärvelle on kehitetty Hyvinvointiraittia, ja siitä on tehty alustavat suunnitelmat AMK opinnäytetyössä vuonna 2018. Raitti on jo pitkälle toteutettuna, mutta sitä halutaan vielä kehittää taidelähtöisin menetelmin. Utajärven projektitaiteilijana Talvikki tulee luomaan reitin varrelle teoksen yhdessä paikallisten kehitysvammaisten kanssa.

Utajärven toisena projektikohteena on ”Yhteinen Olohuone”, joka vastaa kuntalaisten tarpeeseen pitkään toivotusta yhteisestä tilasta, jossa kuntalaiset voivat kokoontua, järjestää tilaisuuksia, tai vaikkapa odottaa linja-autoa suojassa. Yhteinen olohuone -projekti ideoidaan ja toteutetaan paikallisten maahanmuuttajien kanssa. Käyttäjälähtöisen suunnitteluprojektin lopputuotos on taidekollaasi.

Tutustu myös

Näytä kaikki