Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen paikkariippumattomat Taidekummit keskittyvät uuden ajan kohtaamistapojen kehittämiseen

Hankkeessa aloitti marraskuun alussa kaksi uutta Taidekummia, tanssija Heidi Ranta ja teatteritaiteilija Sanna-Maija Karjalainen.

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeen uusien Taidekummien tehtävät tulevat keskittymään taidetoiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen verkkoyhteyksien kautta. Taidekummit tutustuvat uusiin osallistujaryhmiin ensin kasvokkain kunnissa, jonka jälkeen toimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään edelleen erilaisten etäyhteyksien kautta. Taidekummit etsivät yhdessä osallistujien kanssa tapoja kohdata taiteen äärellä sijainnista riippumatta.

’’Jatkuva koronatilanne yhdistettynä Oulunkaaren laajaan maantieteelliseen alueeseen haastaa meidät pohtimaan paikkariippumattomia tapoja kohdata toisemme. Taide ja kulttuuri tuovat hyvinvointia ja tarjoavat tapoja käsitellä haastavissa tilanteissa herääviä tunteita ja ajatuksia, ja yhdenvertaisen saavutettavuuden takaaminen on erityisen tärkeää näinä aikoina. Tartumme innolla mahdollisuuteen kehittää uusia toimintamuotoja, joiden näemme avaavan laajasti mahdollisuuksia tulevaisuuden taidetoiminnassa’’, projektipäällikkö Heidi Jäärni kuvaa.

Uudet Taidekummit tulevat vastaamaan kunnissa heränneeseen tarpeeseen turvata toiminnan jatkuvuus myös poikkeuksellisten olosuhteiden aikana ja fyysisestä sijainnista riippumatta.

Paikkariippumattomien Taidekummien työssä tulevat painottumaan erityisesti kohtaaminen ja erilaiset vuorovaikutuksen tavat, joihin esittävien taiteiden edustajina taiteilijoilla on vahva osaaminen. Heidi Ranta tulee työskentelemään Vaalan Kotirannan asukkaiden kanssa, Sanna-Maija Karjalainen puolestaan aloittaa työt mielenterveyskuntoutujien kanssa Iin Myötätuulessa. Osallistujat ja taiteilijat tulevat kohtaamaan niin kuvien, videoiden, puheluiden kuin kirjeidenkin välityksellä. Paikkariippumattomien Taidekummien pilottijaksot jatkuvat toukokuuhun 2021.

Heidi Ranta on tanssin ammattilainen, joka innostuu ihmisistä ja kohtaamisista. Heidille tärkeintä on ihmisen sisäinen kokemus sekä tunne tanssista ja liikkeestä. Taidekummin työn lisäksi Heidi työskentelee tanssinopettajana Oulu-opistolla ja Tanssikeskus Citydancellä. Hän on työskennellyt eri-ikäisten tanssijoiden parissa kymmenisen vuotta ja on erityisen kiinnostunut soveltavan tanssin mahdollisuuksista erityisryhmien parissa. Heidi uskoo liikkeen ja tanssin juurruttavan meidät kehoomme ja sitä kautta voimme kokea ympäröivän maailman avoimin, sallivin ja uteliain silmin.

Sanna-Maija Karjalainen on monipuolinen teatterintekijä, jolla on laaja kokemus teatteritaiteesta ja kulttuurikentällä työskentelystä yleisesti. Hän on toiminut koordinaattorina, teatteriohjaajana ja -opettajana eri oppilaitoksissa, hankkeissa ja järjestöjen parissa. Useat Sanna-Maijan koordinoimat produktiot ovat luonteeltaan monitaiteisia ja niissä on vahva yhteisötaiteellinen päämäärä. Tärkeimmäksi tehtäväkseen teatteritaiteilijana hän katsoo kohtaamisen edistämisen, tapahtuipa kohtaaminen yksilöiden, ryhmien tai vaikkapa eri kulttuurien välillä.

Tutustu myös

Näytä kaikki