Lähde! -hankkeen projektitaiteilijoiden haku on auki!

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke (2020-2023 ESR) etsii nyt projektitaiteilijoita! Yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän jäsenkuntien ja muiden kehityshankkeiden kanssa toteutettavan haun kautta kartoitetaan alueella toimivia taiteilijoita tai muita luovan alan ammattilaisia, joilla on osaamista erilaisiin taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin.

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeessa toteutettavien projektien kohderyhmää ovat mm. mielenterveyskuntoutujat ja päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, maahanmuuttajat, kehitysvammaiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset koko Oulunkaaren kuntayhtymän alueella. Hakijaa pyydetään tuomaan hakemuksessaan esille aikaisempaa kokemusta erityisryhmien kanssa toimimisesta, ja halutessaan hakemuksessa voi myös esitellä tarkemmin ideoitaan taidelähtöisten menetelmien soveltamisesta.

Hakijoilta edellytetään omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa ja verkostoa, aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja erityisryhmien kanssa työskentelystä, pedagogista suuntautumista sekä itsenäistä ja joustavaa työotetta. Haku on avoinna kaikkien taiteenalojen edustajille (esim. kuvataide, elokuva, sanataide, teatteri, tanssi, musiikki jne.)

Projektit toteutetaan pääasiassa n. 1-6kk aikana. Työn suorittamispaikka on koko Oulunkaaren kuntayhtymän alue. Työstä on oltava mahdollisuus laskuttaa (y-tunnuksella). Y-tunnus on oltava taiteilijalla itsellään tai esimerkiksi osuuskunnalla, jonka kautta taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa. Osaajapankkiin ei voi ilmoittautua, jos y-tunnuksen käyttö ei ole mahdollista. Lähde! –hankkeessa lopulliset projektitaiteilijat valitaan kilpailutuksen kautta. Osaajapankkiin ilmoittautuneille taiteilijoille lähetetään tarpeen mukaan tarjouspyyntöjä projektitöistä.

Keväällä 2021 taiteilijoita etsitään Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeeseen esimerkiksi toteuttamaan palvelumuotoilutyöpajaa Iin kuntaan sekä toteuttamaan sementtiveistosta Vaalaan yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Lähde! –hankkeen projektitaiteilijat tulevat myös työskentelemään yhteistyössä hankkeen Taidekummien kanssa, jotka toteuttavat pitkäjänteistä taidetoimintaa eri Oulunkaaren ja kuntien yksiköissä.

Kiinnostuksestaan työhön voi ilmoittaa jättämällä yhteystietonsa ja kertomalla lyhyesti kokemuksestaan kyselyn kautta osoitteessa https://link.webropol.com/s/oulunkaari-osaajapankki

Lisätiedot (15.3. alkaen)
Heidi Jäärni
projektipäällikkö, Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke
heidi.jaarni@oulunkaari.com
040 707 1403

Tutustu myös

Näytä kaikki