Lähde! –hanke etsii taiteilijaa vetämään tuunausprojektia Pudasjärvelle – hakuaikaa jatkettu!

Taiteilijaa haetaan toteuttamaan taideprojektia Pudasjärvelle alkusyksystä 2021. Lopullinen taiteilijavalinta tehdään käänteisen kilpailutuksen kautta. Hakuaikaa on jatkettu 22.8. saakka!

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke etsii projektitaiteilijaa taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävään projektiin Pudasjärvelle. Pudasjärvellä projektitaiteilijan tehtävänä on luoda paikallisen kehitysvammaisten päivätyökeskuksen asiakkaiden kanssa taidepenkki tai –penkkejä Kurenalan puistoympäristöön.

Projekti on mahdollista toteuttaa esimerkiksi työpajamuotoisena työskentelynä, jonka aikana taiteilijan johdolla tuunataan valmiista penkeistä taidepenkkejä. Keskiössä on yhteistyö paikallisten kanssa ja ryhmän osallistaminen prosessiin.

Haku on auki kaikkien taiteenalojen edustajille. Lopulliset taiteilijavalinnat tehdään käänteisen kilpailutuksen kautta. Tarjouksia pyydetään sähköpostitse 22.8. klo 16:00 mennessä.

Mahdolliset kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse 18.8.2021 mennessä osoitteeseen heidi.jaarni@oulunkaari.com. Vastaukset kysymyksiin jaetaan kirjallisesti tällä verkkosivulla.

TAIDEPENKIT PUDASJÄRVELLE

Lähde! –hanke (2020-2023) etsii Pudasjärvelle taiteilijaa luomaan paikallisten kanssa taidepenkkejä puistoympäristöön.

Pudasjärven kaupungin keskustaajaman, Kurenalan, ulkoilu- ja liikunta-alueet ovat eri väestöryhmien aktiivisessa käytössä. Kurenalla asuu n. puolet (n. 4 000 henkilöä) kaupungin väestöstä, jonka lisäksi keskustaajamaan sijoittuu pääosa kaupungin palveluista (mm. päiväkoteja, palveluasumisen yksiköitä, yläkoulu, toisen asteen oppilaitokset).

Vuoden 2021 aikana Pudasjärvellä on aloitettu Kurenalan keskeisten lähivirkistysalueiden kehitystyö, jonka osana näiden kohteiden saavutettavuutta, yleistä käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan. Kehittämiskohteet keskittyvät alueisiin, jotka ovat lähivirkistysalueita parhaimmillaan – niihin pääsee helposti jalan tai pyörällä, kohteet ovat pääasiassa toteutettavissa esteettömiksi ja ne sijaitsevat ihmisten arkiympäristössä.

Osana tätä laajempaa kehitystyötä puistoalueille ollaan hankkimassa uusia penkkejä. Lähde! –hankkeen etsimän projektitaiteilijan tehtävänä on osana yhdessä paikallisen kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksen asiakkaiden kanssa tuunata penkkien aihioista taidepenkkejä.

Puistoalueiden kunnostustoive on lähtöisin kuntalaisilta, ja tavoitteena onkin, että penkkien tuunauksen kautta saada osallistujien kädenjälki ja ideat mukaan yhteisen julkisen tilan kehitykseen. Penkkien tuunauksessa käytettäviä tekniikoita tai taiteenalaa ei ole rajattu ennalta.

Projekti tullaan toteuttamaan yhteistyössä Pudasjärven toimintakeskuksen ja Pudasjärven kaupungin kanssa.

Projektitaiteilijalta toivomme:

  • osaamista käytettävistä tekniikoista ja niiden ohjeistamisesta
  • omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa
  • aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja kehitysvammaisten kanssa työskentelystä
  • itsenäistä ja joustavaa työotetta

Projektin alustava ajankohta on syyskuu 2021. Tarkempi aikataulu projektin toteutukselle tullaan sopimaan valitun taiteilijan kanssa myöhemmin. Työn suorittamispaikka on Pudasjärven kaupunki.

Työstä on oltava mahdollisuus laskuttaa (y-tunnuksella). Projektin tarkemmat yksityiskohdat eritellään tarkemmin tarjouspyynnössä. Tutustu tarjouspyyntöön tästä: Tarjouspyyntö-taideprojekti-Pudasjärvi-päivitys

HUOM! Hakuaikaa jatkettu 22.8.2021 saakka!

________________________________________________________________________________

Huom! Alkusyksystä 2021 taiteilijaa etsitään projektityöhön myös Simoon, lue lisää tästä!

YHTEISET TILAT JA OSAAJAPANKKI

Projektit ovat osa Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen (2020-2023 ESR) Yhteiset tilat –toimintaa. Yhteiset tilat työpaketissa kehitetään osallisuuden menetelmiä tuomalla osallistujat vaikuttamaan taiteen keinoin kunnan yhteisiin, tärkeisiin tavoitteisiin.

Taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä projekteja tullaan toteuttamaan hankkeen aikana kaikissa Oulunkaaren kunnissa. Kiinnostuksestaan tuleviin projekteihin voi ilmoittaa jättämällä yhteystietonsa ja kertomalla lyhyesti kokemuksestaan kyselyn kautta osoitteessa: https://link.webropol.com/s/oulunkaari-osaajapankki

Kyselyn täyttämällä ilmoittaudut osaksi Oulunkaaren osaajapankkia. Osaajapankin kautta kartoitetaan laajemmin alueella toimivia taiteilijoita Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kehityshankkeiden tuleviin, taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin. Lopulliset taiteilijavalinnat tehdään kilpailutusten kautta.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat työikäiset (16–64-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, maahanmuuttajat ja vammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16–29-vuotiaat). Projektitaiteilijat tulevat  myös työskentelemään yhteistyössä hankkeen Taidekummien kanssa, jotka toteuttavat pitkäjänteistä taidetoimintaa eri Oulunkaaren ja kuntien yksiköissä.

Tutustu myös

Näytä kaikki