Lähde! -hanke etsii projektitaiteilijaa Vaalaan

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke etsii sementtityöskentelyä tuntevaa taiteilijaa Vaalaan työstämään ympäristötaideteosta yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Projektitaiteilijan haku on edennyt tarjouskierrokselle.

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke (2020-2023 ESR) tukee toiminta-aikanaan erilaisia taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä projekteja Oulunkaaren kunnissa. Projektien tavoitteena on kehittää yhteisiä tiloja monella tapaa: projekteissa voidaan lähteä suunnittelemaan uusia kohteita tai kehittää olemassa olevia tiloja, ja ne voivat keskittyä sekä fyysisiin tiloihin että esimerkiksi palveluympäristöihin.

Projekteja toteutetaan vuosina 2021-2022 kaikissa Oulunkaaren kunnissa ja projekteja toteuttamaan yhdessä kohderyhmien kanssa tullaan palkkaamaan projektitaiteilijoita.

Kevään 2021 ensimmäisessä haussa Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke etsii sementtityöskentelyä tuntevaa taiteilijaa Vaalaan työstämään teosta metsäiseen elämyspuistoon yhdessä paikallisten nuorten kanssa.

LUMOTUN HALLAN MAA

Lumotun Hallan Maa on Vaalan Pelson kylällä sijaitseva elämyspuisto, jonka kyläläiset ja paikalliset ITE-taiteilijat ovat vuosia sitten talkoovoimin luoneet. Aikoinaan puisto on ollut paikallisten vilkkaassa käytössä erilaisine tapahtumineen, mutta vuosien saatossa puisto betoniveistoksineen on rapistunut ja vaipunut unholaan. Osana Lähde! -hankkeen Taidekummitoimintaa Nuorten työpajalla syntyi idea elämyspuiston nostamisesta uuteen kukoistukseen.

Puiston kunnostus on alkanut yhteistyössä Vaalan Nuorten pajan, Verty-hankkeen, Lähde! -hankkeen, Vaalan Kulttuuriklubin ja Pelson kyläyhdistyksen sekä Maaseudun sivistysliiton Tää on mulle tärkee –hankkeen kanssa. Lähde! –hankkeen etsimän projektitaiteilijan tehtävänä on osana kunnostustöitä toteuttaa paikallisten työttömien nuorten kanssa puistoon uusi, puiston tarinaa täydentävä betoniveistos.

Projektin kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, ja projekti toteutetaan yhteistyössä Vaalan Valmennuspaja Lokin kanssa. Projektitaiteilija tulee myös työskentelemään yhteistyössä hankkeen Taidekummien kanssa, jotka toteuttavat pitkäjänteistä taidetoimintaa eri Oulunkaaren ja kuntien yksiköissä.

Projektitaiteilijalta toivomme:

  • osaamista sementtityöskentelystä
  • omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa
  • aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa työskentelystä
  • itsenäistä ja joustavaa työotetta

Projektin toteutusaikataulu on kevät-alkusyksy 2021. Tarkempi aikataulu projektin toteutukselle tullaan sopimaan valitun taiteilijan kanssa myöhemmin. Työn suorittamispaikka on Vaalan kunta.

Työstä on oltava mahdollisuus laskuttaa (y-tunnuksella). Y-tunnus on oltava taiteilijalla itsellään tai esimerkiksi osuuskunnalla, jonka kautta taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa.

Kiinnostuksestaan työhön voi ilmoittaa jättämällä yhteystietonsa ja kertomalla lyhyesti kokemuksestaan kyselyn kautta osoitteessa: https://link.webropol.com/s/oulunkaari-osaajapankki

Kyselyn täyttämällä ilmoittaudut osaksi Oulunkaaren osaajapankkia. Osaajapankin kautta kartoitetaan laajemmin alueella toimivia taiteilijoita Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kehityshankkeiden tuleviin, taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin. Mainitse hakemuksessasi kiinnostuksestasi työskennellä Lumotun Hallan Maan projektissa.

Lopullinen taiteilijavalinta tehdään kilpailutuksen kautta. Projektin tarkemmat yksityiskohdat tullaan erittelemään tarkemmin taiteilijoille toimitettavassa tarjouspyynnössä.

Päivitys 13.4.2021

Projektitaiteilijan haku on edennyt tarjouskierrokselle. Kiinnostuksestaan 6.4. mennessä ilmoittaneille taiteilijoille on toimitettu tarjouspyyntö sähköpostitse. Tarjouspyyntö on avoin, tutustu tarjouspyyntöön tästä ja toimita tarjous 27.4. klo 12 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin vastataan 13.4.-21.4.2021 sähköpostitse: Heidi Jäärni heidi.jaarni@oulunkaari.com.  Kysymykset ja vastaukset kootaan tälle verkkosivulle.

Kysymys 1. Onko projektiin osallistuvat vakuutettu mahdollisten tapaturmien osalta? Sementtiteos tehdään osana Vaalan Valmennuspaja Lokin kuntouttavaa työtoimintaa ja sitä kautta nuoret on vakuutettu.

Kysymys 2. Kuka vastaa teoksen kuljetuskustannuksista teoksen tekopaikalta loppusijoituspaikkaan? Teoksen kuljetuksen teoksen tekopaikalta Valmennuspaja Lokilta loppusijoituspaikkaan Pelson kylälle Lumotun Hallan Maahan hoitaa Valmennuspaja Lokki. Sen kustannuksia ei tarvitse huomioida tarjouksessa.

Kysymys 3. Onko teoksen toteutuspaikka käytössä ilman korvausta? Sementtiteos tehdään osana Vaalan Valmennuspaja Lokin kuntouttavaa työtoimintaa ja tilat sekä työtoiminnan työvälineet ovat käytössä. Niiden kustannuksia ei tarvitse huomioida tarjouksessa.

Lisäksi: Tarjousta tehdessä tulee huomioida että teos tehdään Valmennuspaja Lokilla (Teollisuustie 2) ja lisäksi muutama käynti Lumotun Hallan Maahan Pelson kylälle tulee tehdä projektin aikana. Molemmat kohteet sijaitsevat Vaalassa, mutta niiden välimatka on noin 30 kilometriä.

Tutustu myös

Näytä kaikki