Lähde! –hanke etsii projektitaiteilijaa toteuttamaan ympäristötaideteosta Simoon – hakuaikaa jatkettu!

Simoon haetaan taiteilijaa toteuttamaan ympäristötaideteosta yhteistyössä paikallisen kehitysvammaisten toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa. Lopullinen taiteilijavalinta tehdään käänteisen kilpailutuksen kautta. Hakuaikaa on jatkettu 22.8. saakka!

Lähde! Taiteesta osallisuutta –hanke etsii projektitaiteilijaa taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävään projektiin Simoon. Projektitaiteilijan tehtävänä on luoda ympäristötaideteos yhteistyössä paikallisen kehitysvammaisten toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa.

Projekti on mahdollista toteuttaa esimerkiksi työpajamuotoisena työskentelynä, jonka aikana taiteilijan johdolla luodaan ympäristötaideteos ryhmän alustavien ideoiden pohjalta. Osallistujat ovat aikaisemmin keksineet idean puiston peikosta, joka nyt projektin myötä haluttaisiin herättää henkiin. Teoksen lopullinen toteutusmuoto on taiteilijan määriteltävissä. Keskiössä on yhteistyö paikallisten kanssa ja ryhmän osallistaminen prosessiin.

Haku on auki kaikkien taiteenalojen edustajille. Lopulliset taiteilijavalinnat tehdään käänteisen kilpailutuksen kautta. Tarjouksia pyydetään sähköpostitse 22.8. klo 16:00 mennessä.

Mahdolliset kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostitse 18.8.2021 mennessä osoitteeseen heidi.jaarni@oulunkaari.com. Vastaukset kysymyksiin jaetaan kirjallisesti tällä verkkosivulla.

PROJEKTI

Simon kunnassa on Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hankkeen (2017-2020) aikana ideoitu kuntalaisille yhteistä, taidetta ja hyvinvointia yhdistävää Lähde! –puistoa. Lähde! –hankkeen etsimän projektitaiteilijan tehtävänä on yhdessä paikallisen toimintakeskuksen asiakkaiden kanssa luoda puistoon uusi taideteos ryhmän ideoiden pohjalta. Toimintakeskuksen asiakkaat ovat aikaisemman kehitystyön aikana keksineet idean puiston peikosta, joka nyt projektin myötä haluttaisiin herättää henkiin. Teoksen toteutuksessa käytettäviä tekniikoita tai taiteenalaa ei ole rajattu ennalta, ja kyseessä voi olla esimerkiksi ääni- tai valotaideteos, kierrätysmateriaaleista toteutettu installaatio tms. Toiveena on luoda puistoon pitkäaikainen teos, joten esimerkiksi säänkestävyys tulisi huomioida teoksen toteutusmuodossa ja materiaalivalinnoissa. Teoksen toivotaan pysyvän puistossa vähintään syksyyn 2022. Tarvittaessa valmiille teokselle on mahdollista järjestää talvisäilytys.

Projekti tullaan toteuttamaan yhteistyössä Simon toimintakeskuksen ja Simon kunnan kanssa.

Projektitaiteilijalta toivomme:

  • osaamista käytettävistä tekniikoista ja niiden ohjeistamisesta
  • omaa vahvaa taiteellista ammattitaitoa
  • aikaisempaa kokemusta taiteen soveltavasta käytöstä ja kehitysvammaisten kanssa työskentelystä
  • itsenäistä ja joustavaa työotetta

Projektin alustava ajankohta on syyskuu 2021. Tarkempi aikataulu projektin toteutukselle tullaan sopimaan valitun taiteilijan kanssa myöhemmin. Työn suorittamispaikka on Simon kunta.

Työstä on oltava mahdollisuus laskuttaa (y-tunnuksella). Projektin tarkemmat yksityiskohdat eritellään tarkemmin tarjouspyynnössä. Tutustu tarjouspyyntöön tästä: Tarjouspyyntö-taideprojekti-Simo-päivitys

HUOM! Hakuaikaa jatkettu 22.8. saakka!

______________________________________________________________________________

Huom! Alkusyksystä 2021 taiteilijaa etsitään projektityöhön myös Pudasjärvelle, lue lisää tästä! 

YHTEISET TILAT JA OSAAJAPANKKI

Projektit ovat osa Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen (2020-2023 ESR) Yhteiset tilat –toimintaa. Yhteiset tilat työpaketissa kehitetään osallisuuden menetelmiä tuomalla osallistujat vaikuttamaan taiteen keinoin kunnan yhteisiin, tärkeisiin tavoitteisiin.

Taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä projekteja tullaan toteuttamaan hankkeen aikana kaikissa Oulunkaaren kunnissa. Kiinnostuksestaan tuleviin projekteihin voi ilmoittaa jättämällä yhteystietonsa ja kertomalla lyhyesti kokemuksestaan kyselyn kautta osoitteessa: https://link.webropol.com/s/oulunkaari-osaajapankki

Kyselyn täyttämällä ilmoittaudut osaksi Oulunkaaren osaajapankkia. Osaajapankin kautta kartoitetaan laajemmin alueella toimivia taiteilijoita Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien kehityshankkeiden tuleviin, taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviin projekteihin. Lopulliset taiteilijavalinnat tehdään kilpailutusten kautta.

Hankkeen pääkohderyhmiä ovat työikäiset (16–64-vuotiaat) mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevat työikäiset, maahanmuuttajat ja vammaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (16–29-vuotiaat). Projektitaiteilijat tulevat myös työskentelemään yhteistyössä hankkeen Taidekummien kanssa, jotka toteuttavat pitkäjänteistä taidetoimintaa eri Oulunkaaren ja kuntien yksiköissä.

Tutustu myös

Näytä kaikki