Lähde! Gaalan ohjelma on nyt julkaistu!

Lähde! –hankkeessa tehtyä työtä juhlistetaan yhdessä viiden jäsenkunnan asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa torstaina 19.3.2020 elokuvateatteri Starissa Oulussa.

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteisessä Lähde! –hankkeessa tehtyä työtä juhlistetaan yhdessä viiden jäsenkunnan asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa torstaina 19.3.2020 klo 9 –15 Oulussa, elokuvateatteri Starissa.

Aamupäivän seminaarissa keskitytään taiteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen monialaiseen yhteistyöhön eri näkökulmista luotaavien puheenvuorojen ja käytännön esimerkkien avittamina. Asiakkaille on samaan aikaan tarjolla toisessa salissa mahdollisuus elokuvaelämykseen!

Iltapäivä pitää sisällään kaikille yhteisen juhlaosuuden, jossa vuorottelevat hankkeen työpaketteja esittelevät videokoosteet, eri tehtävissä hankevuosina mukana toimineiden haastattelut ja pienimuotoiset yleisöä osallistavat osuudet.

OHJELMA
 
Taiteesta voimaa arkeen–asiantuntijapuheenvuorot  klo 9–12:15 

Haastattelijana Lähde! hankkeen projektipäällikkö Merja Männikkö 

Lähde! Alkusanat 

Anu Vuorinen kehitys- ja resurssijohtaja / Oulunkaaren kuntayhtymä 

Tarja Rahkola hyvinvointijohtaja / Ii-Instituutti   

   
 

‘’Arjen aines’’ – yhteisötaide & etiikka 

 Tuomo Kangasmaan videokooste “Arjen aines” 

Lea Kantonen tutkija / ArtsEqual -hanke 

Tuomo Kangasmaa kuvataiteilija 

 
  

Yhdessä olemme enemmän –  monialainen yhteistyö kunnissa 

Jetta Huttunen vastaava tuottaja / Taidekeskus KulttuuriKauppila, Art Ii Biennaali  

Vesa Miettunen ympäristösuunnittelija / Iin kunta 

 

Ookko nää kunnossa” – sotetyöntekijöiden näkökulmia hyvinvointiin 

 Jaap Kleveringin Matkalaukkuradiokuunnelma ‘’Ookko nää kunnossa’’  

Jaap Kleveringäänitaiteilija 

Katja Nyman lähihoitaja ja  ohjaaja/ Ryhmäkoti Startti, Ii  

   

 

Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi  

Anna-Mari Rosenlöf projektipäällikkö / Taikusydän-yhteyspiste  

Auli Suorsaaluesuunnittelija / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

   
 

Maailman älykkäin sairaala –  taide hyvinvointikeskuksiss 

Taija Sailio taidesuunnittelija / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri  

 

Yhteenveto 

Tiitu  Kuusela  hyvän elämän etsijä 

 

Lähde! Gaala  klo 13-15 

Tervetulosanat 

Merja MännikköLähde! hankkeen projektipäällikkö  

 

Lähde! tpolut  

Nuorten ja maahanmuuttajien yksilöllisiä työelämäpolkuja tukevan taidetoiminnan keskiössä ovat onnistumisen kokemukset ja kuulluksi tuleminen. Taide tarjoaa tavan tarkastella itseä ja omia tavoitteita uusista näkökulmista. Utajärvellä ja Vaalassa pilotoitu Taidekummi -toimintamalli tarjosi uusia näkökulmia omaan osaamiseen. 

 

Videokooste 

Nuorten työelämäpolulla  

Terveisiä Utajärveltä 

Marjukka Tyvelä etsivä nuorisotyöntekijä  

Janne Vanninen-Vaattovaara työhönvalmentaja  

Sanna-Maija Karjalainen teatterintekijä  

 

Pieni, osallistava draamatuokio

Sanna-Maija Karjalainenteatterintekijä 

 

Hyvinvoinnin tilat  

Lähde! Hyvinvoinnin tilat –toiminnassa taide ja luonto yhdistyivät liikkeelle saavaksi ja hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi. Iin Suvantolaan rakentunut Iin Lähde! -puisto toimii mallina muille julkisille tiloille: sekä sisälle että ulos tuotavan taiteen ja taidetoiminnan toteuttamiseen. Monialaisuus ja osallistaminen tuovat uutta näkemystä ja tietotaitoa julkisten tilojen suunnitteluun. 

Videokooste 

Iin Lähde! puistossa 

 

Terveisiä Osallistavista ideointipajoista!  

Terttu Piippo hyvinvointijohtaja, Utajärvi 

Ulla Autio muotoilija 

Pieni, osallistava kysely

Ulla Autio muotoilija 

 

Sosiaalisen taiteen residenssitoiminta  

Lähde! Sosiaalisen taiteen residenssi hyödynsi taiteilijoiden liikkuvuutta tuoden taiteen ammattilaiset tiiviiseen yhteistyöhön sote-yksiköiden sekä niitä ympäröivien yhteisöjen kanssa. Toiminta toi taiteilijoita hankkeen aikana työskentelemään mm. Iihin, Utajärvelle ja Pudasjärvelle. 

Videokooste 

Ryhmäkoti Startissa  

Terveisiä Iistä!  

Sirpa Kröger Ryhmäkoti Startti  

Katja Nyman ohjaaja, Startti  

Jyrki Mäki taiteilija  

Jukka Heinänen dramaturgi 

Äänivirtahetki yhdessä 

Jaap Klevering äänitaiteilija 

Merja Männikkö liikkeeseen kutsuja 

 

Lähde mukaan! Muistoja ja onnistumisia vuosien varrelta 

Taija Sailio Lähde!hankkeen projektipäällikkö (2017-2019) 

Merja Männikkö Lähde!hankkeen projektipäällikkö (2020) 

 

 

Tutustu myös

Näytä kaikki