KulttuuriKauppila kutsuttu mukaan Voices of Culture -ideariiheen

Taidekeskus KulttuuriKauppila valittiin osallistumaan Euroopan laajuiseen ideointi- ja keskustelutapaamiseen, jonka aiheena on taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten asema ja työolosuhteet. 

Neljännessä Voices of Culture –tapaamisessa keskustellaan taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten asemaan ja työolosuhteisiin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. KulttuuriKauppilan vastaava tuottaja Jetta Huttunen kutsuttiin mukaan keskusteluun haun kautta, joka oli avoinna kaikille EU:n alueella toimiville alan edustajille.

Tilaisuus järjestetään verkossa 27.4.-28.4.2021. Keskustelua seuraa kesäkuussa dialogitapaaminen, jossa keskusteluiden pohjalta koottava raportti tullaan esittelemään Euroopan komissiolle.

”Taide ja kulttuuri luovat hyvinvointia. Sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen integroitu taidelähtöinen toiminta voi parantaa ihmisten terveyttä ja sosiaalisia taitoja. Taiteilijoiden työllistäminen on yhteinen päämäärä, jonka saavuttaminen johtaa parempaan yhteiskuntaan.’’ -Jetta Huttunen

Vaihtelevat ja epävarmat työkäytänteet olivat yleisiä taide- ja kulttuurialalla jo ennen koronapandemian mukanaan tuomia haasteita, ja epävakaat ja projektiluontoiset työt ovat vain yksi esimerkki tähän tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä. Alan vahvistamiseksi on tärkeää jatkaa kestävämpien käytänteiden kehittämistä, ja varmistaa siten asianmukaiset työ- ja elinolosuhteet taiteilijoille ja muille luovan alan ammattilaisille.

Valitut organisaatiot on kutsuttu jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan useasta teemaan liittyvästä aihealueesta, kuten taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten tulomahdollisuuksista, asemasta, liikkuvuudesta sekä taiteilijoiden ja taiteen ilmaisunvapaudesta.

Tutustu myös

Näytä kaikki