Kohtaamisen taidetta – taiteilijoiden puheenvuoroja

Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeen julkaisu kokoaa yhteen Taidekummien ajatuksia paikkariippumattomasta taidetyöskentelystä, jota on pilotoitu hankkeessa vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Taidekummit, yksiköiden henkilökunta ja asiakkaat aloittivat etätyöskentelykokeilut ensimmäistä kertaa syksyllä 2020.

’’Taidekummit ovat ammattitaiteilijoita, jotka työskentelevät pitkäjänteisesti sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden yksiköissä taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Kohtaaminen sekä yhdessä tekeminen ja tutkiminen ovat työssä keskiössä. Taidekummin työn ydin on herkkää ja moniaistista. Osallistujien kanssa lähdetään pohtimaan jokaisen omaa taidesuhdetta ja samalla suhdetta sellaisiin asioihin kuten ympäröivään maailmaan, omiin tunteisiin, identiteettiin tai innostumiseen. Etukäteen ei voi tietää, mihin suuntaan kohtaaminen lopulta työskentelyä vie. Miten tällaista työtä voi tehdä, jos ei saa olla edes samassa tilassa?’’ projektipäällikkö Heidi Jäärni pohtii.

Paikkariippumaton työskentely lähti kuitenkin hankkeessa hyvin käyntiin, ja tapaamisissa saatiin luotua aito yhteys videopuhelunkin välityksellä. Kohtaamisen taidetta – taiteilijoiden puheenvuoroja paikkariippumattomasta työskentelystä kunnissa -julkaisussa käsitellään Lähde! Taiteesta osallisuutta -hankkeen kokemuksia etätyöskentelystä. Julkaisun ja siihen kytkeytyneen 18.5. järjestetyn seminaarin kautta hanke pyrkii osallistumaan etätyöskentelyn mahdollisuuksia ruotivaan keskusteluun, joka on noussut pandemiatilanteen myötä pinnalle. Omissa puheenvuoroissaan Lähteen Taidekummit Sanna-Maija Karjalainen, Heidi Ranta ja Tuomo Kangasmaa avaavat työskentelyä taiteilijoiden näkökulmasta.

Tutustu julkaisuun tästä linkistä.

Pelkkä tekstiversio nähtävissä ja ladattavissa tästä linkistä. Linkki aukeaa samalle välilehdelle.

Tutustu myös

Näytä kaikki