Kaisa Kerätär ympäristöresidenssiohjelman kuraattorina

Vuonna 2022 aloitettu ympäristöresidenssiohjelma esittelee maisemaa ja maiseman muutosta käsitteleviä taiteilijoita. Ohjelma keskittyy erityisesti solastalgian eli paikkasurun käsitteen ymmärtämiseen ja hahmottamiseen.

Kaisa Kerätär on biologi, kuraattori sekä kirjailija, ja hän on kiinnostunut pohjoisen rajaseudun historiasta, perinteisestä ekologisesta tiedosta sekä tarinaperinteestä. Hän on perehtynyt elinpiirissä tapahtuvan ympäristömuutoksen asukkaille aiheuttamaan traumaan ja paikkasuruun.

Kaisa esittelee residenssitaiteilijoille pohjoista luontoa ja paikkoja sekä tarjoaa omaa asiantuntemustaan taiteilijoiden projekteihin tarpeen mukaan.

”On kiinnostavaa kohdata muualta tulevia taiteilijoita ja katsoa heidän kanssaan tätä yhteistä maisemaamme. Monesti keskusteluissa nousee esiin yhdistäviä aihepiirejä ja teemoja, joiden kautta avautuu globaali näkökulma ympäristöön ja maisemaan.”

Kaisan sukujuuret ovat Itä-Lapissa, metsälappalaisessa kulttuurissa, jossa toimeentulo on perustunut vuosisatojen ajan luontaistalouteen (metsästys, kalastus, keräily ja poronhoito). Omassa blogissaan hän käy läpi pohjoisen ympäristön ja ihmisen vuorovaikutusta sekä ’eloonjäämistarinoiden’, tiettyyn paikkaan liittyvien kertomusten merkitystä ihmisen identiteetille.

Kaisan oma tämänhetkinen tutkimusprojekti liittyy englantilaiseen Land and Body Ecologies -hankkeeseen, jossa tutkitaan ihmisen henkisen hyvinvoinnin ja ekosysteemin hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

Tutustu myös

Näytä kaikki